Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

 www.vgregion.se/miljostipendium


Fotografering efter utdelningen 2012. Se under "Läs mer" vilka som fick miljöstipendiet 2014!

Vet du någon som gjort en bra miljöinsats på jobbet?

Västra Götalandsregionens miljönämnd delar sedan 2002 varje år ut ett internt miljöstipendium. Det ska gå till någon eller några anställda eller en verksamhet där man tillsammans har gjort något extra för Västra Götalandsregionens egna miljöarbete.

Stipendiesumman är på högst 50.000 kronor. Miljöstipendierna ska användas för att ytterligare utveckla kompetensen och miljöarbetet inom verksamheten, eller spridas vidare inom Västra Götalandsregionen. Medlen ska rekvireras samma år som man fått stipendiet.

OBS! Ansökan ska vara inlämnad till miljönämnden senast 30 november.

Miljöstipendiet delas ut officiellt på regionfullmäktiges möte på våren.

Hur söker man miljöstipendiet?

Föreslå en arbetskamrat som har uträttat något speciellt på miljöområdet, sök för en hel verksamhet eller arbetsplats, eller kanske för dig själv!?!

Det ska framgå tydligt i ansökan vilka åtgärder man har genomfört, och hur miljöpåverkan från verksamheten har minskat. OBS! Dokument som styrker insatserna ska bifogas.

Använd blanketterna som finns i dokumentrutan på denna sida. Du kan skriva direkt i mallen. Sedan sparar du dokumentet under eget namn i din dator. Du måste sedan skriva ut. ansökan för att få den undertecknad.

Skicka ansökan

Ansökan via internposten adresseras till Miljönämnden, Diariet, Göteborg,
eller - om du inte kan använda internposten - till:

Västra Götalandsregionen
Diariet Miljöavdelningen
Box 1091
405 23 Göteborg

OBS! Ansökan ska vara inne senast 30 november!

Hur får man pengarna om man tilldelats miljöstipendiet?

Pengarna ska revireras samma år som man fått stipendiet. Se blanketten för rekvisition i dokumentrutan!

 

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m