Vilka har fått Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium?

www.vgregion.se/miljostipendiater 

Miljönämnden beslutade 29 januari vem som skulle bli 2015 års stipendiat. Utdelningen av årets miljöstipendium skedde i samband med regionfullmäktiges sammanträde 12 april.

Nedan ser du vilka som har fått miljöstipendierna genom åren.

Miljöstipendiat 2016

Miljöstipendiatvinnare Alessio Degl''innocenti och miljönämndens ordförande Kristina Jonäng (C)

Miljöstipendiaten Alessio Degl''innocenti och miljönämndens ordförande Kristina Jonäng (C)

Alessio Degl´innocenti, verksamhetschef på Rättspsykiatri Rågården, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Alessio Degl´innocenti, verksamhetschef på Rättspsykiatri Rågården, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset tilldelas 10 000 kr i stipendiesumma. Han är engagerad och drivande i miljöfrågorna och signalerar på så sätt som chef tydligt att de är en viktig, naturlig och integrerad del av verksamhetens övriga arbete.

Alessio Degl´innocenti arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan på Rågården som ligger i Gunnilse i nordöstra Göteborg. Han har infört gröna måndagar i restaurangen då enbart vegetariska rätter serveras för att minska klimat- och miljöbelastningen. På Rågården ingår vardagssysslor som en del av patienternas rehabilitering och i matlagningen använder man ekologiska livsmedel och har en handlingsplan för minskat matsvinn. Matavfall sorteras till biogasframställning men planerar också för en kompost i anslutning till sina odlingar för patienterna.

Att minska transportbehovet och att använda kollektivtrafik både till och från och i arbetet är prioriterat. Till exempel arrangeras utbildningar och föreläsningar i egna lokaler för att minska behovet av resor för personalen 

Miljöstipendiaterna 2015, övre raden Kristina Jonäng, miljönämnden, Amalia Jakobsson och Helana Olsson SU, Ulla Tang Hellstrand Ortopedteknik, SU och Tatiana Bjarne, GöteborgsOperan. Nedre raden Lars Ehnebuske och Maths Nyström, GöteborgsOperan och Shahrokh Arami, Ortopedteknik SU. Foto: Peter Wahlström.X

Miljöstipendiater 2015

GöteborgsOperan

GöteborgsOperan tilldelas 20 000 kronor för sitt långsiktiga, publika och strategiska miljöarbete med både bredd och djup. GöteborgsOperan har i många år satsat målmedvetet på att strukturera och nå längre i sitt miljöarbete:
• Sedan 2004 är själva fastigheten miljödiplomerad
• 2011 blev restaurangen Svanenmärkt,
• 2004 blev hela operan miljöcertfierad enligt standarden ISO 14001.
• 2012 tog man - som det första operahuset/ teatern i norden och det andra i Europa - steget vidare till EMAS-registrering med högre krav på granskningen av miljöarbetet.

Aktuella miljöinsatser handlar om kunskaper och åtgärder för att minska scenkostymernas och andra textiliers miljöpåverkan, och biodling och honungsproduktion, och produktion av egen el med solceller, bådadera på operahusets tak.

Samtidigt med en konsekvent konstnärlig profil och internationellt högklassig underhållning bedrivs ett ambitiöst miljöarbete integrerat i verksamheten, och på så sätt  ett unikt internationellt föredöme.  

Ulla Hellstrand Tang, Ortopedteknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ulla Hellstrand Tang, SU, belönas med 10 000 kronor för sitt e-hälsoverktyg D-Foot och E-system som kan spara resurser och beräkna hållbarheten av preventiva åtgärder inom hälso- och sjukvården.

Genom appen D-Foot kan patienten själv tidigt identifiera och gradera sin risk för fotsår, en vanlig komplikation vid diabetes som riskerar att leda till amputation. Uppgifterna från appen används av läkare för val av ortopedisk behandling, men också för insamling och hantering av patientdata. D-Foot implementeras inom hela Västra Götalandsregionen under 2015.

I analysverktyget eSystem kan man sedan beräkna den ortopediska behandlingens samhällseffekter för hållbarhet, i både ekonomiska, sociala och miljömässiga termer. eSystem kan användas för beslutsunderlag och verksamhetsplanering även i preventionsprogram för andra folksjukdomar.

Innovativa webbtjänster och appar som D-Foot och eSystem kan minska belastning och resursåtgång för sjukvården genom att till exempel minimera resor och styra lokalanvändning. Utvecklingen av ”gröna tjänster” och IT kan dessutom bidra till att stärka konkurrenskraften i sjukvården, och bidra till att skapa efterfrågan och arbetstillfällen inom IT-branschen

Inköpsstrateg Amalia Jakobsson och planeringsledare Helena Olsson, SU

Amalia Jakobsson och Helena Olsson på Sahlgrenska universitetssjukhuset får 20 000 kronor för sitt införande av systemet Tage och rutiner för återanvändning av möbler inom sjukhuset.

Amalia Jakobsson och Helena Olsson har drivit införandet och skapat interna rutiner för återanvändning av möbler inom SU. De som har möbler över kan enkelt lägga upp en annons i den interna bytessajten Tage och de som har ett behov kan gå in och söka efter passande möbler. IT-funktionen Tage togs ursprungligen fram av Göteborgs Stad.

Tage är en "ta och ge-funktion" som underlättar för verksamheterna att ta tillvara möbler som annars riskerar att slängas. Under 2014 har sajten på SU haft drygt 800 besökare. Av drygt 200 upplagda annonser har 140 lett till förmedling av möbler. Genom att färre möbler slängs har de bidragit till bättre resurseffektivitet och ekonomi. Tage implementeras nu i Västra Götalandsregionens övriga förvaltningar.

Offentliga möbler som behöver repareras eller fräschas upp kan gå till re-design. Den växande branschen för professionellt återbruk och redesign kan också bli en del av satsningen på cirkulär ekonomi i Västra Götaland.

Miljöstipendiater 2014

Miljöstipendiaterna 2014: från vänster, bakre raden: Lars Dahmm, Martina Persson, och Marie Dahl, Regionservice, Hans Kardell och Peter Ljungberg, Västfastigheter. Främre raden Erik Hallberg och Charlotta Olsson, Regionservice, Katarina Järlskog  och Carin Johansson, SU område 2, och Kristina Sjöholm, Regionservice

Miljöstipendiater 2014

Kristina Sjöholm, Kungälvs sjukhus, Regionservice

Kristina Sjöholm, Kungälvs sjukhus, Regionservice, får stipendiet för sitt långvariga engagemang för mat och miljö. Kristina har på eget initiativ ordnat utbildning och både föregått och bidragit till utformningen av Västra Götalandsregionens pågående projekt för minskat matsvinn, integrerat med hänsyn till patienternas näringsbehov.

Sedan många år har hon också varit pådrivande för mer ekologiska livsmedel både i hela Västra Götaland och inom Västra Götalandsregionen.

Produktionskök och restauranger, Regionservice

Produktionskök och restauranger på Regionservice får miljöstipendiet för att man har ökat sin andel ekologisk mat från 16-25 % på bara ett år (2013), och inom budget. Man har uppnått detta tillsammans genom att arbeta gränsöverskridande med miljöfunktion, menyplanerare och inköpare för att inspirera och förändra inköp och menyer.

För att underlätta för köken togs en rekommendationslista fram för ekologiska val utifrån bästa miljönytta och pris.

Tvätteriet Alingsås, Regionservice

Tvätteriet Alingsås, Regionservice, får miljöstipendiet 2014 för att man har konverterat tvätteriets panna till pelletseldning istället för gasol. Varje år hanterar man cirka 10 000 ton tvätt. Varje kilo tvätt kräver 2 kWh energi. Nu reduceras mängden fossil koldioxid med drygt 4 000 ton per år och minskar utsläppen av kväveoxider med ett ton per år. 

Miljöledningsgruppen, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Miljöledningsgruppen, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset, får miljöstipendiet för att man minskat sin tjänstebilsanvändning med 30 % sedan 2008.

Det har man gjort genom en systematisk kartläggning av resandet, sett i förhållande till verksamheternas behov, kostnader och miljö. Genom intern samordning, en egen bilpool och ökat kollektivresande har också kostnaderna för leasing minskat med drygt 30 %.

Peter Ljungberg och Hans Kardell, Västfastigheter, Falköpings sjukhus

Peter Ljungberg och Hans Kardell på Västfastigheter delar på miljöstipendiet för att man genom kartläggning och systematisk optimering av teknik sedan 2008 har minskat energiåtgången på köpt energi med 62 % på Falköpings sjukhus.

Fastigheterna på ca 60 000 m 2 har optimerats både för att energieffektivisera och förbättra komforten i lokalerna, och arbetet har skett med god kommunikation med verksamheterna inom sjukhuset.


Miljöstipendiaterna 2013. Främre raden fr vänster Göran Lindén, Tolkverksamheten Södra, Elisabeth Stockman, Kerstin Gustavsson, Naturbruksgymnasiet Sötåsen, Leila Pekkala, Ingela Hallenrud, Fristads folkhögskola. Bakre raden: Lars Sundström, Kjell-Åke Johansson, Ambulansverksamheten Skaraborgs sjukhus, Christina Urbanke, Mona Ericsson, Naturbruksgymnasiet Strömma.

2013 års stipendiater

Fristads folkhögskola, Kök och städ

Fristads folkhögskola har med hög andel ekologisk mat legat i särklass bland Västra Götalandsregionens sju (en tillkom 2007) folkhögskolor. Dessa skolor hade ett genomsnitt på 5 % ekologiskt 2002 och 31 % 2011. 2002 års andel för Fristads folkhögskola var 18.6 % och 2012 låg man på 43 %.

Skolköket som är KRAV-certifierat sedan många år, har målmedvetet strävat för att öka användningen av ekologiska livsmedel. Genom både sin servering och och försäljning och olika aktiviteter, har man spridit sitt budskap om mat och miljö till både elever och besökare.

Naturbruksgymnasiet Strömma, skolköket

Naturbruksgymnasiet Strömma i Sätila i Marks kommun, ett av sju naturbruksgymnasier i Västra Götalandsregionens regi , och en av de ledande verksamheterna i när det gäller ekologisk mat. Skolan har under 2000-talet legat kring 40 % andel ekologiskt. Under 2012 var andelen 44.6 %.

Skolköket på Strömma har utöver att sträva efter att öka användningen av ekologiska livsmedel, lagat och serverat mat för både hälsa och miljö enligt SMART-konceptet. Det innebär till exempel säsongsanpassning till användning av grönsaker från skolans egna odlingar och att man undviker klimatbelastande ris.

Naturbruksgymnasiet Sötåsen, skolköket

Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda kommun, är en av de ledande verksamheterna i Västra Götalandsregionen när det gäller ekologisk mat. Under hela 2000-talet har andelen ökat och har de senaste åren legat på drygt 40 % och under flera år nära 50 % av livsmedelsbudgeten. 2012 var andelen ekologiskt 43.7 %.

Skolköket på Sötåsen har under många år arbetat både med att öka användningen av ekologiska livsmedel, och att laga och servera mat både hälsa och miljö enligt SMART-konceptet.

Ambulansverksamheten Skaraborgs sjukhus

I ett tredelat projekt har ambulansverksamheten minskat onödigt körande, kostnader och miljöpåverkan och ökat säkerheten. Det har skett genom ny utrustning för videokonferenser, teknik för loggning av körteknik, sträckor med mera, samt för utbildning i rationellt körsätt.

Genom det nya körsättet är det möjligt att jämfört med 2011 minska den årliga kostnaden för drivmedel med mellan 600 000 och 1 600 000 kr, och utsläppen med 94 000 - 280 000 kilo koldioxid. (Intervallen speglar främst osäkerhet kring förväntad ökning av antalet uppdrag.)

Göran Lindén, Tolkverksamheten, Tolkområde södra

Göran Lindéns insats består i hans förslag våren 2012 att tolkarna själva skulle få boka bilar vid behov till uppdragen, eftersom de har bättre kännedom om lokal kollektivtrafik och restider. Ett försök  ledde till avsevärt färre körda mil, och lägre kostnader. Rutinen permanentades och effekten har bestått, trots ett ökat antal tolkuppdrag under året. Antalet bilar har kunnat minskas med en i Göteborg och en i Borås.

Antalet körda mil i Tolkområde Söder har minskat från 13 084 under 2011 till 10 247 under 2012. Samtidigt ökade antalet tolkuppdrag från 11 199 till 11 316 år 2012. 

2012 års stipendiater

Anestesikliniken vid sjukhuset i Lidköping

Anestesikliniken vid sjukhuset i Lidköping - en del av Skaraborgs sjukhus (SkaS) - har genom en ny metod, så kallad lågflödesanestesi, blivit lustgasfria och samtidigt minskat användningen av narkosgas vid operationer. Utsläppen av klimatpåverkande gaser har reducerats med motsvarande 124 000 kg koldioxid, varav lustgasen står för 95 % av minskningen och övrig narkosgas för resterande.

Metoden har hittills bara använts vid ett sjukhus i Sverige. Anestesipersonalen har enligt ansökan uppfattat metoden och miljönyttan positivt och fått djupare förståelse för hur läkemedel omsätts i kroppen, om patientsäkerhet, och värdet av standardiserade arbetssätt. 

Ingvar Fredriksson, Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Ingvar Fredriksson på Naturbruksgymnasiet Uddetorp i Skara har varit ansvarig och drivande för att ha återskapat både rika natur- och kulturmiljövärden genom att initiera en skötselplan för igenväxta betesmarker i skoljordbruket. Sedan starten 2002 har cirka 20 hektar betesmark restaurerats som tidigare dominerades av ett fåtal kvävegynnade arter.

Genom att som en del av skolans pedagogiska arbete tillsammans med eleverna röja bort sly buskar och gräs och ta bort växtresterna, har man återskapat en mer näringsfattig – men artrikare – ängsflora. Markerna inventeras årligen av eleverna och 2010 fann man 906 arter av växter, djur svampar och lavar där. Numera betar skolans djur igen på området. Under 2010 anlade man en våtmark genom att dämma upp en bäck. Detta kommer att bidra till ytterligare biologisk mångfald för området. 

Marie-Louise Gefvert, Eva Hermansson-Jellbin och Brita Nordblad, Primärvården Göteborg

Marie-Louise Gefvert (numera chef för Primärvården Västra Götaland), Eva Hermansson-Jellbin och Brita Nordblad på Primärvården Göteborg har medverkat till ett beslut om att metoden Design med Omtanke- och Gröna listan skulle användas vid alla ombyggnationer av organisationens lokaler. Utöver attraktiva, tillgängliga och väl fungerande vårdenheter för både anställda och patienter har man därigenom bidragit till lägre miljöpåverkan genom bland annat minskad kemikalieanvändning och bättre resursutnyttjande.

Det har dessutom stärkt de möbel- och inredningsföretag med miljöanpassade produkter på Gröna Listan, vilka förordas inom Västra Götalandsregionen.

Beslutet har varit strategiskt för att utveckla sina egna verksamheter inom Västra Götalandsregionen för att vara attraktiva vid patienternas val av vårdgivare inom VG primärvård i Göteborg..

Helene Axberg, Hans Mattsson och Marianne Nyqvist, Västfastigheter

Helene Axberg, Hans Mattsson samt Marianne Nyqvist på Västfastigheter distrikt Göteborg har tagit fram en metod för att ta fram nyckeltal och rutiner för beräkning av mängden PVC-haltiga fasta material i sjukhusbyggnader.

Utifrån inventeringen och vägning av allt material fick man fram omräkningsfaktorer för hur mycket PVC som finns i lokaler med olika användningsområden, som våtrum, vårdrum och korridorer osv. Genomsnittet låg på 2 kg/m2. Dessa nyckeltal kan användas som underlag vid beräkning och uppföljning av mängden PVC vid utbyte av plastprodukter mot PVC-fria alternativ inom Västra Götalandsregionens övriga sjukhusfastigheter.

Samtidigt har de bidragit till att PVC-mängden halverades från sexton till åtta ton vid ombyggnaden av Jubileumskliniken vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.

 

Alla miljöstipendiater 2011, från vänster: Ove Edvardsson, Stefan Millemann, Eskil Åkesson, Peter Gustavsson (rektor), Anders Peterson och Ann-Sofie Brackman (Miljögruppen Naturbruksgymnasiet Strömma), Mikael Süld (SÄS), Sören Kviberg miljönämndens ordförande, Anders Gunnarsson, Henrik Persson, Lars Widerström och Mikael Timén, Miljögruppen Skaraborgs sjukhus.

2011

Mikael Süld, miljöchef Södra Älvsborgs Sjukhus har initierat och genomfört Västra Götalandsregionens allra första hållbarhetsredovisning för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för verksamhetsåret 2009. I den redovisas SÄS arbete i den ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionen på ett mer integrerat sätt för hela sjukhuset. Han har också aktivt bidragit med arbetssätt och erfarenheter kring miljöledningssystem i miljösekretariatets centrala samordningsgrupp.

Miljögruppen vid Skaraborgs sjukhus (SkaS) består av 6-10 omsorgstagare med olika former av arbetshandikapp och två arbetsledare från Skövde kommun. Gruppen utför sitt dagliga arbete inom på Kärnsjukhuset i Skövde och primärvård och tandvård i närområdet. Det innebär sortering, demontering, reparation, renovering och omhändertagande av produkter och resurser genom återanvändning och materialåtervinning, lagerhållande av reservdelar med mera. De har bidragit till att minska verksamheternas miljöpåverkan och kostnader för avfall, och samtidigt blivit en viktig social funktion.

Miljögruppen vid Naturbruksgymnasiet Strömma är en del av ett livaktigt och väl förankrat miljöarbete på skolan. De har varit särskilt drivande med målet att göra skolan fossilfri till 2015. I den årliga enkäten om en mängd olika frågor till eleverna på alla Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasier, ligger Strömma högst 2010 genom att nästan 87 % av eleverna tycker att skolan värnar om miljön och förmedlar miljökunnande till dem.

Miljöstipendiaterna 2010: Mattias Ståhl med Irma Korhonen, Skaraborgs sjukhus, Bodil Hägglund, Sahlgrenska universitetsjukhuset, Anders Lönnevi, Västfastigheter och Lisbeth Stevik, Sahlgrenska universitetsjukhuset.

2010

Bodil Häggström, miljökoordinator Område 4, personalavdelningen. Sahlgrenska universitetssjukhuset har sedan många år drivit arbetet först med att införa ett miljöledningssystem för område 4 (Klinisk fysiologi, Infektion, Laboratoriemedicin, Medicinsk fysik och teknik, Radiologi och Reumatologi), sedan att ta steget att bli certifierade enligt ISO 14001 och därefter att upprätthålla och kommunicera systemet.

Mattias Ståhl, miljöcontroller Skaraborgs sjukhus har kartlagt, initierat och inlett insatser i ett brett upplagt projekt i dialog med berörda verksamheter för att minska den största enskilda utsläppskällan inom SkaS av växthusgaser från förlossningsverksamheten. Detta ska genomföras på ett sätt som involverar både kommunikation och rutiner och tekniska aspekter, och med ett starkt patientfokus. 

Anders Lönnevi, teknisk förvaltare Västfastigheter, distrikt Göteborg, och Lisbeth Stevik, miljöstrateg Sahlgrenska universitetssjukhuset har gemensamt genomfört en insats med utvecklande av delvis egna arbetsmetoder för att minska utsläppen av lustgas inom förlossningsverksamheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Metoden kommer att spridas till andra sjukhus och landsting.

2009

Miljörådet Primärvården Skaraborg har under lång tid arbetat med att begränsa miljöpåverkan från transporter, både i verksamheten och för arbetsresorna till och från jobbet. Man var föregångare med att skaffa miljöfordon innan centrala beslut hade tagits om det. Genom olika åtgärder för att minska bilåkandet har Primärvården Skaraborg lyckats reducera både antalet fordon och bensinförbrukningen. Utsläppen från verksamheten har därför minskat betydligt.

Bengt-Ove Ström, Västfastigheter har med stort engagemang och målmedvetenhet arbetat med att få ned livsscykelkostnaden för både energiåtgång och andra tekniska lösningar - och minska miljöpåverkan - vid byggandet av det så kallade Tehuset. Det är en ny vårdbyggnad vid SÄS Sjukhuset Borås.

2008

Lennart Dahlén (SÄS Borås), Håkan Larsson (Västfastigheter Borås), Jan Emanuelsson (Västfastigheter Vänersborg) och Petra Ljungberg (NU-sjukvården) har infört, dokumenterat och utvärderat ett nytt koncept för energironder och tagit fram ett arbets- och informationsmaterial kring energieffektivisering som alla förvaltningar kan använda.

Transportavdelningen NU-sjukvården har infört en turbuss kallad NU-turen mellan Uddevalla sjukhus och NÄL, för att minska miljöpåverkan från tjänsteresorna mellan sjukhusen.

Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda har konsekvent har integrerat miljöaspekterna i alla strategiska frågor inom sin verksamhet, och därigenom har minskat sin miljöpåverkan inom energi, livsmedel, kemikalier, transporter med mera. De har också börjat bygga en biogasanläggning som utöver produktion för skolans bruk även ska vara en demonstrationsanläggning.

2007

Ida Sundvakt på Westma inköp har i sitt arbete varit en drivande kraft för att ställa långtgående miljökrav i upphandlingen av inredning 2006. Hon var initiativtagare till och projektledare för Västra Götalandsregionens unika sortimentskatalog Gröna listan. Den underlättar beställarnas val av miljöanpassade möbler och inredningstextilier. Gröna listan har fått stor nationell uppmärksamhet.

2006

Margareta Tägtgård-Ericsson från Kungälvs sjukhus har lagt mycket energi på att få ett väl fungerande miljöledningssystem. Bland annat har hon engagerat såväl ledningen som övriga medarbetare vid sjukhuset. Dessutom har hon sedan två år arbetat strukturerat med att bygga upp och införa Klara, det gemensamma systemet för hantering av kemikalier.

Lotta Stojanovski på akutmottagningen på SU/Östra får stipediet för att hon sett till att nå miljöpolicyns mål att 90 % av hennes arbetskamrater fått den grundläggande miljöutbildningen på minst fyra timmar. Hon har även sett till att miljöutbildning blivit en del av kompetensstegen för undersköterskor och sjuksköterskor. Dessutom har hon systematiskt gått igenom verksamhetens alla kemikalier.

2005

Camilla Wallqvister, Lesley Palmer och Claes-Göran Ahlgren på Fristads Folkhögskola i Borås som under två decennier engagerat har utbildat och inspirerat tusentals elever - varav flertalet anställda inom Västra Götalandsregionen - i miljökunskap, och varit pådrivande i skolans interna miljöarbete.

Eva Eriksson, patologlabbet, NÄL som målmedvetet och energiskt arbetat för att ersätta hälso- och miljöfarliga kemikalier med mindre skadliga, till exempel har hon sett till att xylenanvändningen minskat från 1600 till 200 liter under 2004. 

Arne Sahlstedt, GöteborgsOperan som under flera år arbetat intensivt med att sänka energiförbrukningen, och har fått hela operabyggnaden miljödiplomerad.

2004

Stenebyskolan, Dals Långed för ett gediget och långsiktigt arbete med både interna miljöförbättringar och införande av ett miljöledningssystem, samt ambitiösa miljöinslag som en viktig del av undervisningen.

Susanne Eklind och Peter Laurin på Kardiologen, Kärnsjukhuset Skövde för nytänkande genom sin "miljöarbetsplatsutecklingsstimulansaktivitet" med kort att notera egna miljöförbättrande åtgärder, för att inspirera arbetskamraterna till miljödiskussioner.

2003

Elsa Andréen, NU-sjukvården som engagerat, kunnigt och tålmodigt under lång tid löst många problem och burit ansvaret för genomförande av många miljöförbättrande insatser.

2002

Anders Egeskog, Primärvården Skaraborg som kunnigt, strukturerat och entusiastiskt tagit initiativ till miljöförbättringar inom många områden som transporter och kemikalier.

Knut-Olof Lagerkvist, Västfastigheter distrikt Borås, som kompetent och engagerat varit drivande i att genomföra långsiktiga och mycket stora energibesparingar på Sjukhuset Borås, i gott samarbete med berörd personal.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m