Miljöutbildning för politiker och anställda i våra verksamheter

www.vgregion.se/miljoutbildning

 

 Utbildning av nya miljöombud med Sara Eriksson, miljöstrateg.

Västra Götalandsregionen ska enligt vår interna miljöpolicy vara en föregångare på miljöområdet. Då behövs kunniga och engagerade anställda och politiker.

Alla anställda och förtroendevalda inom Västra Götalandsregionens verksamheter, inklusive bolag, VG Primärvård etc förutsätts ha en grundläggande miljöutbildning. Verksamheternas miljöombud kan gå en särskild utbildning som Västra Götalandsregionen anordnar.

Ibland anordnar man själva interna utbildningar eller anlitar ett utbildningsföretag. Förvaltningarna kan nyttja de avtal som Västra Götalandsregionen har med konsultföretag som håller lärarledda miljöutbildningar.

Webbaserad utbildning

Vår webbaserade interna miljöutbildning är ett alternativ för att genomföra grundutbildningen som riktar sig till anställda och politiker inom Västra Götalandsregionen. Utbildningen tar cirka 30-60 minuter inklusive ett kunskapstest.  Den ligger sedan maj 2015 på  Västra Götalandsregionens gemensamma lärplattform. Det krävs VGR-AD för inloggning.

Den grundläggande miljöutbildningen ger kunskaper om:

  • Västra Götalandsregionens miljöprogram, miljöpolicy och övergripande miljömål
  • Västra Götalandsregionens miljöpåverkan
  • om globala, nationella, regionala och lokala miljöproblem
  • styrmedel och verktyg för miljöarbetet

...som ska bidra till:

  • ett ökat engagemang i miljöarbetet som stimulerar till konkreta åtgärder!

Utbildningsmaterial för arbetsplatsen

Nedan kan du beställa vårt studiehäfte "Miljöarbete på vår arbetsplats - med exempel från vården" och handledningen som hör till. Det kan användas för miljöutbildning på din arbetsplats, eller om ni vill ta upp miljöfrågorna på arbetsplatsträffar.

Beställ/hämta infomaterial

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m