Uppföljning och redovisning

Mål och åtgärder i miljöprogrammet följs årligen upp på koncernövergripande nivå i samband med års- och miljöredovisningen.

Årsredovisningen följer upp budget och miljöredovisningen följer upp miljöprogrammet. Varje förvaltning och bolag ska rapportera resultatet av miljöarbetet utifrån

  • de mål och åtgärder i miljöprogrammet som de berörs av
  • sina egna miljömål.

Det är miljöavdelningen, Koncernkontoret som har som uppdrag att sammanställa den årliga koncerngemensamma miljöredovisningen

Uppföljning per målområde

Kontakt

Har du frågor kring uppföljningen och resultaten av miljöarbetet? Kontakta miljöchef Helena L Nilsson,  , telefon 010-441 40 28 eller 0706 - 63 09 18, eller miljöstrateg Lars Karlsson,  , 010-441 40 31 eller 0700-82 45 81

Miljöstipendium

VGR interna miljöstipendium delas ut till den som gjort något extra i miljöarbetet inom vår organisation.

Miljöstipendium

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5wtw%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m