Resultat livsmedel

Livsmedel utfall 2015

Västra Götalandsregionen köpte under 2015 in livsmedel för drygt 140 miljoner kronor. Andelen ekologiskt hamnade på 39%, en mindre ökning jämfört med föregående år.

Regionservice som ansvarar för köks- och restaurangverksamheten på sjukhusen utgör tre fjärdedelar av den totala livsmedelsbudgeten och har därför en viktig roll i arbetet med ekologiska livsmedel.

Högst andel ekologiska livsmedel hade Göteborgs Konsert AB (Symfonikerna) med 47 procent som också stod för den största ökningen jämfört med föregående år.

Ekologiska livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 39 procent jämfört med 37 procent 2014. Regionservice har gått från 30 till 32 procent och under året KRAV-certifierat samtliga sjukhuskök och restauranger. Total har nästan 100 livsmedelsprodukter har konverteras till ekologiska i livsmedelsavtalet under 2015.

Naturbruksgymnasiernas kök är sedan tidigare KRAV-certifierade och under 2015 han man anställt en kostchef övergripande för hela Naturbruksförvaltningen med uppdrag att betydligt öka andelen ekologiska livsmedel på skolorna. På två skolor (Sötåsen och Svenljunga) har man satsat på ett projekt för att öka andelen ekologiska livsmedel. Dessa skolor har nått 53 procent ekologiska råvaror.

På Göteborgsoperan har man arbetat med att införa fler ekologiska inslag på färdiga ”special”-menyer, såsom 13-dagsmeny och menyer vid större arrangemang samt ekologiska vinpaket/vinrekommendationer vilket gett resultat. Restaurangerna på Göteborgsoperan och Konserthuset är sedan tidigare Svanenmärkta.

Andel ekologiskt

Diagram 1. Andel ekologiska livsmedel i Västra Götalandsregionen 2010-2015.

Nyckeltal per förvaltning och bolag

Nästan alla verksamheter har ökat andelen ekologiska livsmedel jämfört med 2014.

Andel ekologiskt per förvaltning 

Diagram 2. Andelen ekologiska livsmedel per förvaltning/bolag 2012-2015 sorterat från lägst till högst andel 2015.

I filen Nyckeltal ekolivsmedel 2015.xlsx redovisas andelen ekologiska livsmedel 2010-2015 för respektive förvaltning och bolag med kök/restaurang i egen regi. Här redovisas även det kaffe som Västra Götalandsregionen köper in.

Miljömål livsmedel

Kontakt

Har du frågor kring uppföljningen och resultaten av miljöarbetet? Kontakta miljöstrateg Berit Mattsson, berit   eller 010-441 40 22

uiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{m5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wB&qvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m