Resultat lustgas

Lustgas utfall 2015

Vårdens utsläpp av lustgas var mer eller mindre oförändrat mellan åren 2014 och 2015 vilket motsvarar en minskning med 30 procent jämfört med basåret 2009. 

Lustgas är dels en mycket stark växthusgas och en av Västra Götalandsregionens största källor till klimatpåverkande utsläpp och dels den gas som bidrar mest till nedbrytning av ozonskiktet. Lustgas används i huvudsak vid förlossning och anestesi/operation. I liten utsträckning används det också vid smärtlindring för barn, röntgen och sedering inom tandvården. Vårdens utsläpp av lustgas var mer eller mindre oförändrat mellan åren 2014 och 2015 vilket motsvarar en minskning med 30 procent jämfört med basåret 2009.

Lustgasutsläpp VGR

Diagram 1. Västra Götalandsregionens utsläpp av lustgas 2009-2015 i relation till målnivån för 2016 (50 procents minskning jämfört med 2009) och antal förlossningar.

Den försenade upphandlingen av destruktionsanläggningar är den största bidragande orsaken till det negativa utfallet för lustgas. Under året har dock fasta destruktionsanläggningar för lustgas installerats i anslutning till VGR:s samtliga förlossningar med undantag av Skaraborgs Sjukhus, Skövde där planerad driftsättning sker i februari 2016. NÄL har minskat sina utsläpp av lustgas med 53 procent jämfört med 2009 och SÄS med 52 procent.

Även sjukhus, utan destruktionsanläggning, visar bra resultat gällande minskning av mängden utsläppt lustgas under året. På Kungälvs sjukhus har lustgasförbrukningen minskat med 46 procent. Förbrukningen sker uteslutande i ambulansverksamhet och på operation.

Lustgasutsläpp per förvaltning

Diagram 2. Lustgasutsläpp inom hälso-och sjukvården 2015 i jämförelse med 2013, 2014 och 2009, som är basåret för målet om minskade utsläpp. Angereds närsjukhus och Närhälsan använder inte lustgas.

För ytterligare uppgifter om lustgasanvändning (inköpta mängder) samt antal förlossningar, se filen Nyckeltal lustgas 2015.xlsx 

Miljömål lustgas

Kontakt

Har du frågor kring uppföljningen och resultaten av miljöarbetet? Kontakta miljöstrateg Jenny Sjöstedt,   eller 010-441 40 26

uiqt|wB{izi5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{rw{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m