Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre!

 

Logga

 

 

 

 

Miljösamverkan Västra Götaland är ett samverkansprojekt för effektivare miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Miljösamverkan Västra Götaland drivs av länsstyrelsen i Västra Götaland, de fyra kommunförbunden och länets fyrtionio kommuner. Mellan 1999-2012 var också Västra Götalandsregionen huvudman och innehade MVG:s webbplats.

Tillsynsfrågor ingår inte i Västra Götalandsregionens uppdrag på miljöområdet. Men Miljösamverkan Västra Götaland och dess breda nätverk bidrar till att driva miljöutvecklingen framåt och till att göra Västra Götaland känd som en ledande miljöregion. 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m