Miljöavdelningen

www.vgregion.se/miljoavdelningen

Handläggarna på miljöavdelningen (f d miljösekretariatet) på Koncernkontoret Regional Utveckling, förbereder alla ärenden till miljönämnden. Sedan ska de se till att det som nämnden har beslutat bli genomfört. Dessutom handlägger miljöavdelningen miljöärenden som ska tas upp i beredningen för hållbar utveckling (BHU).  

Västra Götalandsregionen ska främja miljömässigt hållbar utveckling på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och inom vVGR:s egen organisation.

Miljöavdelningen samverkar därför med kontaktpersoner och nätverk i högskolor, kommuner, näringsliv och andra nyckelaktörer i kring olika miljöprojekt och insatser i Västra Götaland som miljönämnden tar initiativ till eller medfinansierar. Samverkan sker även med internationela partner.

Miljöavdelningen samordnar och stödjer också Västra Götalandsregionens egna interna strategiska miljöarbete. Det syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och hållbar resursanvändning i våra verksamheter. Detta arbete styrs av Västra Götalandsregionens miljöplan.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m