Kontakt miljöavdelningen

www.vgregion.se/kontaktmiljo

Sedan 2015 är miljöavdelningen - före detta miljösekretariatet - en del av Koncernstab Regional Utveckling, som ingår i Västra Götalandsregionens Koncernkontor.

Miljöavdelningens verksamhet styrs liksom tidigare av miljönämnden.

Nedan finns kontaktuppgiftre och vad varje handläggare arbetar med.

 Helena L Nilsson

Helena L Nilsson
Miljöchef, stf regionutvecklingsdirektör 
 
Mobil: 0706 - 63 09 18

 

- - - - - 


Jonna Bjuhr Männer
Miljöstrateg internt miljöarbete
 
Mobil 0700-85 28 20 

 

 

Fredrik Dolff
Energimyndighetens vindnod,
Samordnare inom Nätverket för vindbruk, näringsliv- och affärsutveckling
 
Telefon 010-441 40 33, mobil 0700-82 53 01

 

Gunilla Fransson Bangura
Projektledare Västerhavsveckan
 
Mobil 0709 – 30 59 30

 

 

 

 

Tula Ekengren
Regionutvecklare biogas
 
Mobil 0700-82 26 15

 

 

Anders Gustafsson
Regionutvecklare
 
Mobil 0700-82 48 31

 

Ingrid Horner
Kommunikatör
Koncernstab kommunikation och externa relationer  
 
Telefon 010-441 40 24, mobil 0709-93 48 24

 

Hanna Jönsson
Regionutvecklare biogas, processledare Biogas Väst
 
Telefon 010-441 40 32, mobil: 0702-50 24 05

Lars Karlsson
Miljöstrateg internt miljöarbete
 
Telefon 010-441 40 31, mobil 0700-82 45 81

 

 

Mink Karlsson
Nämndsekreterare
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli
 
Telefon 010-441 40 27 eller mobil 0700-20 60 97

 

 

Johanna Knape
Miljöstrateg intarnt miljöarbete, Klimatväxling
 
Mobil 0722-04 15 92

  Amanda Martling
Regionutvecklare Fossiloberoende Västra götaland
 
Mobil 0700-82 31 92 
 Berit Mattsson

Berit Mattsson
Miljöstrateg livsmedel
  
Telefon 010-441 40 22, mobil 0703-86 43 00

  Birgitta Nilsson
Processledare Hållbar produktion, cirkulär ekonomi
 
Telefon 010-441 40 35, mobil 0703-38 50 75
Gerda Roupe

Gerda Roupe
Regionutvecklare Strategiska vägval/Fossiloberoende Västra Götaland/Smart Energi
 
Mobil 0762-34 32 99

 

 

Jenny Sjöstedt
Miljöstrateg internt miljöarbete
 
Telefon 010-441 40 26, mobil 0700-82 52 60

 

Jens Strömberg
Miljöstrateg internt miljöarbete
 
Telefon 010-441 40 30, mobil 0700-82 26 77

 

Anna Teghammar 
Miljöstrateg internt miljöarbete, klimat
  
Mobil 0700-20 68 24

 

Gustaf Zettergren
Miljöstrateg energi
 
Mobil 0700-82 41 58

 

Tomas Österlund
Miljöstrateg strategiska vägval, energi och transporter
 
Telefon 010-441 40 29, mobil 0702-22 12 19

 

Kontakt

Postadress
Västra Götalandsregionen
Diariet Miljöavdelningen
Box 1091
405 23 Göteborg

Faktureringsadresser

  • Externa kostnader som avser miljönämndens beslut (nämndkostnader, projekt, Vision Västra Götaland, klimatstrategin, verksamhetsbidrag och övriga bidrag) ska belasta särskilda ansvarsnummer.

Västra Götalandsregionen
Regional Utveckling
Best id 3190xx
Fe 014
405 83 Göteborg
(+ ev projektnummer)

Miljöavdelningens interna i-nummer för dessa områden är 72201.

  • Övriga externa kostnader som administration m.m (tidigare 31000) : 

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Best id 38621xx
Fe 960
405 83 Göteborg

Miljöavdelningens interna i-nummer för detta område är 72201.

E-post:  
Telefon: (+46) 010 - 441 00 00 (vx)

Besöks- och leveransadress
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
Södra Hamngatan 37-41
411 06 GÖTEBORG

Reception 010-441 16 00

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvvi5jr}pz5uivvmzH%vozmoqwv5{mrwvvi5jr}pz5uivvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5w{|mzt}vlH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5lipt{|zwu5lwtnnH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5nziv{{wv5jivo}ziH%vozmoqwv5{mo}vqtti5nziv{{wv5jivo}ziH%vozmoqwv5{muiqt|wB|}ti5msmvozmvH%vozmoqwv5{m|}ti5msmvozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5}5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mivlmz{5}5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvi5u5rwv{{wvH%vozmoqwv5{mpivvi5u5rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5wtw%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5wtw%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqvs5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muqvs5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5svixmH%vozmoqwv5{mrwpivvi5svixmH%vozmoqwv5{muiqt|wBiuivli5p}{{H%vozmoqwv5{miuivli5uiz|tqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5r5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5r5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBomzli5zw}xmH%vozmoqwv5{momzli5zw}xmH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5{rw{|ml|H%vozmoqwv5{mrmvv%y5{rw{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5|mopiuuizH%vozmoqwv5{mivvi5|mopiuuizH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{mo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5w{|mzt}vlH%vozmoqwv5{m|wui{5w{|mzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m