Det vi lägger på jultallriken påverkar klimatet

I juletider är maten central. Men livsmedelsbranschen står idag inför stora miljö- och klimatutmaningar. Samtidigt är dagens matkonsumtion inte hållbar och vi slänger alldeles för mycket mat. Kan vi med gott samvete fortsätta att njuta vårt julbord?

Livsmedelssektorn kommer att vara en av våra viktigaste branscher för att lösa flera av framtidens utmaningar, såsom jobb, energiförsörjning och klimatfrågor. Västra Götaland är en av Sveriges starkaste livsmedelsregioner. Här finns allt från jordbruksproduktion och fiskerinäring till avancerad förädlingsindustri och ledande forskning. I alla de branscherna är omställningen till en mer miljömässigt hållbar produktion redan igång.

Tillsammans med en ökad efterfrågan på närproducerad, hälsosam och ekologisk mat ger det nya affärsmöjligheter och möjlighet till nya jobb i regionen, både i städerna och på landsbygden. Västra Götalandsregionen har precis tagit beslut om nya program som ska styra de regionala utvecklingsinsatserna fram till 2020. Inom ramen för programmen kommer det att satsas 500 mkr de kommande fyra år inom områden som ska främja utvecklingen i hela Västra Götaland. Livsmedel och gröna näringar är ett av de områdena.

Men vi behöver göra mer inom alla delar i samhället. I den nyligen antagna miljöplanen för VGRs egen verksamhet har vi ett nytt mål som handlar om att minska klimatpåverkan från verksamhetens måltidsservering. Sedan tidigare arbetar vi för att öka andelen ekologiska livsmedel och vi driver ett ambitiöst arbete för att minska matsvinnet på våra sjukhus. 

I förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”, som har arbetats fram i en intensiv dialogprocess under gemensam ledning av VGR och Länsstyrelsen i Västra Götaland, är klimatsmart och hälsosam mat ett av fyra fokusområde med insatser som kan få störst effekt i minskning klimatpåverkan. Det är oerhört roligt att gensvaret på remissen har varit så positivt. 85 procent av de svarande tycker att förslaget är bra eller mycket bra. Det finns också ett stort intresse att framöver vara med och delta i olika satsningar. De slutgiltiga resultaten av remissen kommer att presenteras efter jul.

Det är viktigt att vi kraftsamlar och jobbar tillsammans för att nå vårt klimatmål och ställa om till en fossiloberoende region. Men innan dess vill jag önska er en god jul och ett gott nytt år! Och ja, vi kan fortsätta njuta av julbordet. Vill man dessutom ha förnyelse är mitt tips att komponera det med ekologiska och närproducerade råvaror, lite fler vegetariska alternativ. Och sist men inte minst. Låt resterna hamna i frysen och inte i soppåsen.

Helena L Nilsson, miljöchef Västra Götalandsregionen

Kontakt

Helena L Nilsson

Helena L Nilsson miljöchef och ställföreträdande regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen,   

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m