Nu vänder vi blicken mot solen

Det är dags att lyfta blicken mot skyn och vända ansiktet mot solen. För ska vi lyckas bygga ett hållbart energisystem behöver vi använda oss av solens energi. Ur ett miljöperspektiv står sig solenergin dessutom mycket väl jämfört med andra energislag.

Energin från solen är en stor och outnyttjad resurs. Samtidigt växer solenergibranschen i världen snabbt. Och även om vi har svårt att konkurrera med solcellstillverkarna i Kina finns det många områden där vi i Sverige och Västra Götaland har goda förutsättningar att tillvarata de möjligheter som utvecklingen för med sig.

Om vi i Västra Götaland lyckas haka på den positiva trend som just nu råder inom solcellsbranschen kommer det att skapas möjligheter till sysselsättning inom till exempel återförsäljning, installation, underhåll och forskning. Men även i byggindustrin, när solceller integreras i nya byggnader.

Under en tid har Västra Götalandsregionen stöttat insatser för att stärka efterfrågan på solceller. Framför att hos offentliga fastighetsägare. Det arbetet har nu växlats upp. 23 aktörer, till största del kommuner, har enats om att installera solceller i en överenskommelse inom Smart Energi.

Sakta men säkert, och genom att fler vågar investera, skaffar vi oss den erfarenhet vi behöver. För trots att tekniken finns på plats så har vi Västra Götaland fortfarande inte så stor erfarenhet av att tillämpa den. Vi behöver bygga kompetensnätverk och skapa en kunskapsmiljö där vi knyter samman aktörer i landet som på olika sätt är kopplade till solcellsutvecklingen. Den teknik som finns behöver också testas för att vi ska kunna hitta nya användningsområden. Därför har Västra Götalandsregionen genom miljönämnden beslutat att stötta projektet ”Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling”.

Affärsmöjligheterna är många. Till exempel kan man hitta dem på ladugårdstak och mark som inte används. Där kan solceller installeras. Inom projektet Energigården samarbetar till exempel västsvenska lantbrukare med teknikföretag, energikunder och entreprenörer som är intresserade av att gå före i energiomställningen och utveckla energiproduktionen från jordbruket i Västsverige – bland annat genom att nyttja solenergi i större utsträckning.

Det är också glädjande att Regionfullmäktige i början av året antog en solenergiplan för hur vi själva på ett målmedvetet sätt ska öka andelen solenergi i våra egna fastigheter. Målet är att producera 3GWh 2030. Och först ut är Skaraborgs Sjukhus i Skövde där en energipark med solceller som tak över en leasingbilparkering ska installeras.

Om det och mycket mer kan du läsa i det här numret av Drivkraft miljö.

Med önskning om god läsning och en skön sommar!

Peter Holmberg, miljöchef Västra Götalandsregionen

uiqt|wB&ivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m