Spaden i jorden för solcells-anläggning över sjukhusparkering

Snart påbörjas grävarbetet för fundamenten till de solcellstak som efter sommaren kommer att täcka parkeringsplatsen utanför sjukhuset i Skövde. På plats är Hans Kardell, teknisk förvaltare energi på Västfastigheter.

 

Till hösten kommer Västra Götalandsregionen att producera egen solel i Skövde. I dagarna togs de sista besluten för att installationen av solceller över parkeringsplatserna på Skaraborgs sjukhus ska kunna komma igång.

Solcellerna kommer i första steget att täcka parkeringen för leasingbilar och därefter också andra delar av den stora parkeringen i anslutning till sjukhuset. Att solcellerna placeras på just parkeringsplatsen gör det möjligt att koppla ihop anläggningen med laddningsstolpar för framtidens elbilar.

− När allt är plats kommer vi att ha Sveriges största gemensamt takbundna solcellsanläggning med en yta på 2700 m2 och produktion på cirka 150 MWh/år. Lika mycket som den årliga energiförbrukningen för ungefär 25 normalvillor berättar Hans Kardell, teknisk förvaltare energi på Västfastigheter⃰ i Skövde.

Projektet har väckt intresse

Projektet har rönt stort intresse hos allt från konsulter och leverantörer inom solenergibranschen till riksdags- och lokalpolitiker.

− Många leverantörer har hört av sig, både från Västsverige och resten av landet. Och beslutsfattare i Skövde har uttryckt att projektet sätter Skövde på kartan som en framåt kommun inom solenergiområdet.

Del av halveringsmålet

Satsningen på solenergi i Västra Götalandsregionen är en del av miljömålet att förbrukningen av köpt energi ska halveras till år 2030, jämfört med 1995.

− Vi kommer långt genom att energieffektivisera våra byggnader. Men det är svårare att komma åt den el som går åt i verksamheterna. På ett sjukhus används till exempel mycket energikrävande utrustning, förklarar Hans.

Därför är egenproduktion av solenergi avgörande. Det är där framtiden ligger menar Hans.

− Om alla människor på jorden skulle använda lika mycket energi som vi svenskar gör, och om vi tog all den energin från solen, skulle vi ändå bara ha förbrukat cirka 25% av den energi som solen kan ge. Det är sådant som ger inspiration och gör det så intressant att jobba med utveckling av solenergi, menar Hans.

Bara början

För Västfastigheter och Västra Götalandsregionen är solcellsanläggningen i Skövde bara början. Politikerna i Västra Götalandsregionen har tydligt pekat ut riktningen genom att ta beslut om en solenergiplan som innebär att andelen solenergi inom Västra Götalandsregionen ska öka. I planen ingår ytterligare tre pilotprojekt för solenergi, på Östra sjukhuset, NÄL och Angereds närsjukhus. Efter utvärdering av pilotprojekten väntar nya projekt och satsningar på solenergi i Västra Götalandsregionen.

Västfastigheter är ett bolag inom Västra Götalandsregionens. Västfastigheter äger och förvaltar bland annat sjukhus, vårdcentraler, naturbruksgymnasier och folkhögskolor.

FAKTA

  • I februari 2014 tog Regionfullmäktige i Västra Götaland beslut om Solenergiplan för Västra Götalandsregionen.
  • Målet är att 3 GWh solel produceras i Västra Götalandsregionens egen regi 2030.
  • Inledningsvis genomförs fyra pilotprojekt med start vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde.
  • Lösningarna fastställs och utvärderas av Västfastigheter.

 

Text & bild: Anneli Permer

Hallå där, Sari Strömblad!

Sari Strömblad är miljöstrateg i Skövde kommun och leder överenskommelsen Sol i väst om egenproducerad solel. Syftet är att öka användningen av solel och samtidigt stärka kunskapen om solcellsanläggningar. Målet är att minst 10 deltagare inom överenskommelsen ska installera totalt 4 000 m2 solceller.

Vad har hänt inom arbetet med överenskommelsen hittills?
– Vi kom igång snabbt och har haft två träffar med arbetsgruppen. De har bland annat handlat om hur man bör tänka vad gäller placering av solcellsanläggningar. Vi har också lärt oss mycket om upphandling, hur man gör tekniska beskrivningar. Det här är ju en ny nisch.

Hur märks det?
– De flesta av de medverkande, senast var vi 23 kommuner och organisationer, är nybörjare. Men det finns ett så stort intresse och det händer mycket mellan träffarna. Det är verkligen ”verkstad” och jag är övertygad om att vi kommer att nå målet med råge!

Varför tog Skövde ledarskapet för överenskommelsen?
– Vi har en energi- och klimatplan som kommunfullmäktige antog 2012. Den anger en tydlig riktning och vi har bland annat satsat på biogas. Vindkraft är andra bättre på, men vi kände att solenergi är ett område som vi vill arbeta vidare med.

Och vilka är dina drivkrafter?
– Vi har ju pratat om solceller så länge och det här är verkligen ett gyllene tillfälle att vara med och driva utvecklingen framåt, få något att hända! I överenskommelsen ska vi också sprida kunskap och inspirera, och det kommer att starta processer både i kommuner, bland konsulter och leverantörer.

Överenskommelsen om egenproduktion av solel

Syftet med överenskommelsen är att produktionen av solel och solenergianvändningen i Västra Götaland ska öka samtidigt som den intern kompetensen om solcellsanläggningar stärks hos dem som medverkar i överenskommelsen. Målet är att inom överenskommelsen installera totalt 4 000 m2 solceller.

Läs mer om överenskommelsen och arbetet inom Smart Energi

uiqt|wB&ivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m