Stark och hållbar livsmedelsregion

Grillröken ligger tät och det myllrar av gäster på uteserveringarna. Säsongen är inne då vi till fullo kan njuta av säsongens närodlade primörer. I Västra Götaland har vi ett rikt skafferi med en stor variation av råvaror från havet, skogen, åker och sjöarna. Men det måste bli lättare för konsumenten att välja mat från Västsverige, helst ekologisk – till exempel när grillmaten ska inhandlas och när restauranglunchen ska avnjutas.

Västra Götaland är Sveriges till ytan största jordbrukslän med landets största arealer av ekologisk odling. Här sysselsätter livsmedelssektorn redan idag drygt 40 000 personer, men med rätt stöttning har många företag möjligheter att bli ekonomiska bärkraftiga och att öka antalet anställda.

Västra Götalandsregionen har ett flertal verktyg för att främja utvecklingen till en hållbar livsmedelskedja, från jordbruk och fiske till konsumtion. Det handlar till exempel om att underlätta för små- och medelstora livsmedelsföretag i Västsverige att komma in på marknaden.

Men vill vi på allvar stärka Västra Götaland som en matregion behöver vi också se till att livsmedelstransporterna blir effektivare och mindre klimatbelastande. Bra logistiklösningar förenar effektiv användning av infrastrukturen med skarpare miljökrav.

När vi satsar på livsmedel och gröna näringar gör vi det också utifrån vårt huvuduppdrag - att främja människors hälsa. Kunskapen om vår mat, hälsa och miljö måste börja redan i skolåldern för att alla ska kunna ta ansvar och själva bestämma över sitt välbefinnande. Bra mat är också en förutsättning för att barnen ska kunna ta sig an skolarbetet på ett bra sätt.

Det pågår en rad satsningar runt om i Västra Götaland för att barnen i skolan ska få bra måltidsupplevelser och för att minska de offentliga måltidernas klimatpåverkan. Forskning har visat att det går att minska skolmåltidernas klimatpåverkan betydligt genom att minska mängden animaliska råvaror. Det här är kunskap och nya sätt att tänka som behöver anammas av fler.

När det gäller vår egen verksamhet har vi ett stort ansvar och en möjlighet att påverka. Vare sig det handlar om GöteborgsOperans svanenmärkta restaurang eller sjukhusens 12 500 serverade måltider varje dag, är måltiden ett skyltfönster för Västra Götalandsregionens arbete inom miljö, kvalité och folkhälsa.

Små och stora beslut, som prioriteringar på jobbet och i privatlivet är avgörande för om vi ska lyckas gå mot en hållbar framtid där vi faktiskt tar tillvara möjligheterna som Västsveriges rika skafferi har att erbjuda.

Peter Holmberg, miljöchef Västra Götalandsregionen

uiqt|wB&ivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{mivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m