Våra matvanor påverkar framtiden

Nobel Week Dialouge konferens om framtidens mat

Det händer mycket på livsmedelsområdet just nu och VGR har ett stort engagemang, inte minst som medarrangör till Nobel Week Dialouge som i år handlade om framtidens mat. Berit Mattsson, som är samordnare för handlingsprogrammet för livsmedel och gröna näringar på Västra Götalandsregionens koncernstab regional utveckling berättar mer. 

Det händer mycket inom livsmedelsområdet just nu- berätta!
– Det stämmer att det är extra många intressanta saker på gång just nu. Det är tio år sedan starten för Skolmatsakademin. Tillsammans med kommunernas måltids-personal firades det med stor jubileumsfest på konserthuset i Göteborg! Det är fantastiskt att nästan alla kommuner i Västra Götaland är medlemmar och att de jobbar så målmedvetet och långsiktigt för att barn i förskola och skola ska grundlägga goda matvanor. Något som dom får nytta och glädje av hela livet.

Västra Götalandsregionen är en av flera parter som står bakom Nobel Week Dialogue som 2016 hölls 9 december i Stockholm. Årets tema är Your plate. Our planet. Några smakprov ur programmet?
– Det intressanta med programmet var att det både handlade om våra egna, individuella val av mat och om hela livsmedelssystemets påverkan på planeten. Våra matval påverkar inte bara oss själva utan indirekt också nuvarande och kommande generationer som alla behöver rent vatten, ren luft och odlingsbar mark. Nobelpristagaren Steven Chu höll i en diskussion om framtidens mat och var den ska komma ifrån. Det kommer att behövas nya lösningar för livsmedelsförsörjningen i framtiden. Exempelvis alger från havet och vegetariskt protein som, som ärter och bönor, förväntas bli en del av lösningen då allt fler människor ska försörjas av det planeten kan leverera långsiktigt. I omställningen kommer det finnas stora möjligheter för innovativa idéer och nya företag.

Västra Götalandsregionen har en lång erfarenhet av projekt och satsningar inom livsmedelsområdet. Ge några konkreta exempel! 
– Västra Götalandsregionen har satsat på utveckling inom livsmedelsområdet ända sedan starten för drygt 15 år sedan och för tillfället reviderar vi handlingsprogrammet för livsmedel och gröna näringar. Västra Götaland är ett av landets största jordbrukslän och livsmedelsbranschen är en betydande del av näringslivet som skapar många arbetstillfällen i regionen. Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar innehåller åtgärder för att stödja miljö- och näringslivsutveckling men också insatser för att stärka offentliga måltider. De spelar en avgörande roll under faser i livet då vi behöver det som bäst; genom skolmat, mat till äldre och mat på sjukhus. Bra mat är en viktig friskfaktor för oss alla - och förstås en del av vår vision om det goda livet - medan dåliga matvanor leder till ohälsa och sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdomar och cancer.

Västra Götalandsregionen satsar på utveckling av jordbruket genom SLU i Skara, AgroVäst och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Det finns satsningar på fiske och vattenbruk och på förädlingsföretagen genom Lokalproducerat i Väst, LivsmedelsAcceleratorn och Nordic Taste and Flavour Centre.

Vilka vägar finns det för ungdomar och andra som siktar på en yrkesbana inom just livsmedelsområdet?
– Längs hela livsmedelskedjan ”från jord till bord” finns det intressanta och meningsfulla jobb. Det råder brist på personal inom många av dessa yrken. Västra Götalandsregionens egna naturbruksgymnasier, men också yrkesprogram inom livsmedel och restaurang, ger jobb i livsmedelssektorn. Det finns en rad YH-utbildningar och högskoleutbildningar t.ex. på Chalmers och SLU som ger intressanta jobb i branschen. Själv är jag hortonom utbildad på SLU (Sveriges Lantbruks¬universitet) där jag också gick en forskarutbildning senare. Livsmedelssektorn är också ett attraktivt val för yrkesbytare som söker en ny utmaning mitt i livet, inte minst för många av dom som är nyanlända i Sverige.
Med medel från Socialfonden har kommunalförbunden fått möjlighet att ta ett helhetsgrepp på frågan om kompetensförsörjning till livsmedels¬branschen. Målet är att skapa bättre dialog och samordning mellan arbetsgivare och utbildningsansvariga. Det är nya utlysningar på gång i Socialfonden och Regionalfonden som dessutom kommer att kunna finansiera välbehövliga insatser för kompetensutveckling.

Vilka är de största utmaningarna för att nå en miljömässig hållbar utveckling i framtiden?
– Miljöfrågan kan ibland vara något som människor skjuter ifrån sig för att den känns abstrakt och så stor att det man kan göra själv känns litet och betydelselöst i sammanhanget. När det gäller mat är det verkligen inte så! För det första är kost som rekommenderas av hälsoskäl, t.ex. mer frukt och grönt på tallriken, också bra för miljön. För det andra är det så tydligt att varje människas egna val av mat summeras ihop med alla andras till den totala miljöpåverkan från livsmedelssektorn. Livsmedels-verket har tagit fram nya kostråd där miljöaspekten också har vägts in. Om vi tar till oss råden och dessutom jobbar för att minska onödigt matsvinn så har vi tagit ett stort steg framåt.

Kontakt

Berit Matsson

Berit Mattsson, miljöstrateg livsmedel
 
Telefon 010-441 40 22, mobil 0703-86 43 00

jmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m