Västra Götalandsregionen nominerat till nationellt designpris

Retextile more business

Projektet Re:textile tar ett helhetsgrepp för cirkulär ekonomi på textilområdet. Nu är Västra Götalandsregionen och Science Park Borås nominerade till det prestigefyllda priset Design S, en utmärkelse som hela designbranschen står bakom.

Projektet Re:textile är nominerat i kategorin Hållbart samhälle. Där premieras nyskapande designlösningar som processer, produkter eller tjänster som bidrar till ett bättre liv i ett bättre samhälle.

Inom Re:textile utvecklas metoder och strategier för cirkulärt mode med professionell design och teknik som kan öka kläders livslängd från 2 till 10 år.

Redesign ger affärsutveckling

Huvudfokus ligger på att öka livslängden på textilen genom insatser på design och logistik innan den går till återvinning. Det sker inom tre områden

  • Design för re-design
  • Uppdatera befintliga plagg
  • Utveckla affärsmodeller för re-design

-- Vi är mycket hedrade av nomineringen för den kunskapsarena för cirkulär ekonomi som vi bidrar med genom Re:textile, säger Birgitta Nilsson, processledare inom Regional utveckling på Västra Götalandsregionen

Syftet är att påvisa hur nytänkande design, cirkulär ekonomi eller kretsloppstänkande och förändrat konsumtionsbeteende innebär nya affärsmöjligheter. Och bidrar till mindre miljöbelastning från vår textilanvändning och produktion..

Re:textile är en av flera satsningar som Västra Götalandsregionen medverkar till för att främja en mer hållbar resurshushållning och stärka textilbranschen i Västra Götaland.

Re:textiles bakgrund

Projektet startade genom Studio Re:design efter en förstudie och sedan framtagande av prototyper och affärsmodeller för återbruk och re-design. Det ledde till ett större samarbete mellan en rad tunga aktörer på regional nivå kring cirkulär ekonomi med ett starkt design och modeperspektiv. Uppföljaren Re:textilestartade  2015 inom Science Park Borås på Högskolan i Borås, med Västra Götalandsregionen som huvudfinansiär och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

En lång rad företag i textilbranshen är engagerade i projektet, utöver Borås Energi & Miljö, Coompanion, Inkubatorn i Borås, Marketplace Borås, Mode Ink, Naturskyddsföreningen, Röda Korset och Wargön Innovation.

Inte första gången

Som första offentliga verksamhet nominerades Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg 2010 till Design S för metoden och projektet Design med Omtanke. Design med Omtanke skapar hållbara offentliga miljöer genom att förena estetik med etik, ekologi, ekonomi och engagemang.

När presenteras vinnarna?

Vinnarna av Design S 2016 presenteras den 23 november. Fram till dess visas alla nominerade bidrag i varje klass i en utställning på ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) på Skeppsholmen i Stockholm.

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs – att göra mer med mindre. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara.
Källa: Regeringens webbplats

 

Kontakt

Birgitta Nillsson

Birgitta Nilsson, processledare hållbar produktion och cirkulär ekonomi, miljöavdelningen, Regional utveckling   Telefon 010-441 40 35, mobil 0703-38 50 75

Folkets pris – du kan vara med!

Mellan 11 oktober till 20 november kan du som besöker utställningen –virtuellt eller på plats på ArkDes – göra din röst hörd och vara med och välja ut vem som ska få ”Folkets pris”.

Rösta på ditt favoritprojekt.

uiqt|wBjqzoq||i5r5vqt{{wvH%vozmoqwv5{m mtmnwvjqzoq||i5r5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m