De prioriterade miljöområdena i Västra Götalandsregionens arbete


Vi arbetar tillsammans i Västra Götaland för en grönare utveckling.

Västra Götalandsregionens prioriterade miljöområden är energi och klimat, livsmedel, transporter och hållbara produkter och tjänster. Miljöinsatserna sker i samverkan med viktiga aktörer i Västra Götaland.  

Syftet är att främja hållbar konsumtion och produktion och stödja miljödriven utveckling av näringslivet i Västra Götaland. Det sker till exempel genom samverkan i olika projekt.

Som stöd för prioritering av insatserna gäller program 2017-2020

Vill du se din idé växa? Västra Götalandsregionen stödjer framsynta utvecklingsprojekt.

Samverkan en framgångsfaktor

Kommuner, näringsliv, forskning och utbildning och organisationer är viktiga partner i utvecklingsarbetet i hela Västra Götaland. Tillsammans kan vi öka styrkan och effekten av insatserna inom de miljöområden vi har valt.

Vår organisation kan bidra

Det strategiska interna miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter är av stor vikt för att driva på en miljömässigt hållbar utveckling. 

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m