De prioriterade miljöområdena i Västra Götalandsregionens arbete


Vi arbetar tillsammans i Västra Götaland för en grönare utveckling.

Våra prioriterade miljöområden är energi och klimat, livsmedel, transporter och vatten. Miljöinsatserna sker i samverkan med viktiga aktörer i Västra Götaland.  

De prioriterade miljöområdena valdes ut vid de breda samråd som ledde fram till en strategi för Västra Götalandsregionens miljöarbete. Strategins syften är att i Västra Götaland:

  • främja hållbar konsumtion och produktion
  • stödja miljödriven utveckling av näringslivet . 

Som stöd för inriktningen inom våra prioriterade miljöområden har vi handlingsprogram 2013-2016.

Vill du se din idé växa? Västra Götalandsregionen kan ge stöd till utvecklingsprojekt.

Samverkan en framgångsfaktor

Kommuner, näringsliv, forskning och utbildning och organisationer är viktiga partner i utvecklingsarbetet i hela Västra Götaland. Tillsammans kan vi öka styrkan och effekten av insatserna inom de miljöområden vi har valt.

Vår organisation kan bidra

Det strategiska interna miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter är av stor vikt för att driva på en miljömässigt hållbar utveckling.

 

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m