Energi och miljö

www.vgregion.se/energi 

Solenergi är ett  område med stor tillväxtpotential. Men Västra Götalandsregionen arbetar också med energieffektiva byggnader, vindkraft och biobränsle.

Strategiska regionala satsningar för att nå fossiloberoende genom förnybar energi och energieffektivisering skapar både miljövinster och nya jobb i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen vill främja utvecklingsprojekt och samarbete mellan aktörerna i Västra Götaland. Genom vårt handlingsprogram och stöd för projekt fokuserar vi på insatser inom de områden där vi ser behov och potential. 

Vill du se din idé växa? Västra Götalandsregionen kan ge stöd till utvecklingsprojekt.

Förnybara bränslen ger tillväxtchans

Förnybar energi som sol och vind och andra biobränslen kan ersätta miljömässigt sämre energislag. Utvecklingen av ny teknik ger stora chanser till tillväxt.

Vi kan effektivisera mera

Elförbrukningen kan minska, samtidigt som uppvärmning, belysning, maskiner och transportsystem kan bli effektivare. Här finns en stor utvecklingspotential och en gigantisk marknad för energieffektivisering genom nya smarta lösningar!

Smarta nät

Satsningen på smarta nät handlar om att påverka och styra användningen av el och värme för bra tillgänglighet - inklusive förnybar energi som vindkraft - men också om energieffektivisering. Det skapar många nya affärsmöjligheter inom IT, styr- och reglerteknik, energilagring, kraftteknik och tjänster som övervakning och fjärrstyrning.

Energieffektiva byggnader

- för en stärkt västsvensk byggmarknad

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Miljösekretariatets nyhetsbrev Miljösekretariatets nyhetsbrev

Läs om miljöinsatser i Västra Götaland


uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m