Energi och miljö

www.vgregion.se/energi 

Solenergi är ett  område med stor tillväxtpotential. Men Västra Götalandsregionen arbetar också med energieffektiva byggnader, vindkraft och biobränsle.

Strategiska regionala satsningar för att nå fossiloberoende genom förnybar energi och energieffektivisering skapar både miljövinster och nya jobb i Västra Götaland. 

Förnybar energi som sol och vind och andra biobränslen kan ersätta miljömässigt sämre energislag. Elförbrukningen kan minska, samtidigt som uppvärmning, belysning, maskiner och transportsystem kan bli effektivare.

Här finns en stor utvecklingspotential och en gigantisk marknad för energieffektivisering genom nya smarta lösningar. Utvecklingen av ny teknik ger stora chanser till tillväxt.

Program för hållbar energi och bioinnovationer 2017-2020 

Västra Götalandsregionen vill främja utvecklingsprojekt och samarbete mellan aktörerna i Västra Götaland. Genom vårt program och stöd för projekt fokuserar vi på insatser inom de områden där vi ser behov och potential. 

Västra Götalandsregionens program för hållbar energi och bioinnovation 2017-2020 ska bidra till att:

  • utveckla Västra Götalands energisystem för ökad produktion från förnybara källor och effektivare energianvändning.
  • stärka innovationskraften genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.
  • underlätta teknik och tjänsteutveckling som bidrar till minskad användning av fossil energi globalt.

 Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling 2017-2020

Energieffektiva byggnader

- för en stärkt västsvensk byggmarknad

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Miljöavdelningens nyhetsbrev Miljöavdelningens nyhetsbrev

Läs om miljöinsatser i Västra Götaland


uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m