Biobränslen - en växande bransch

Bara en rishög? Nej, förnybart bränsle i form av GROT (grenar och toppar) som kan bli flis eller pellets. Västra Götaland är ett skogslän  framstående på utveckling inom trädbränsleteknik.

Västra Götalandsregionen satsar särskilt på att främja biobränslen, som är en långsiktigt hållbar energikälla. Bland fastbränsle eller trädbränslen som minskar fossilberoendet är pellets ett hett tips i den förnybara bränsle-branschen.  

Västra Götaland ett skogslän

Visste du att Västra Götaland räknas till ett av landets skogslän? Men här växer och frodas inte bara energiråvaran. Även specialforskningen kring energiteknik, branschen för tillverkare och installatörer av pannor och annan energiutrustning, och - inte minst - marknaden för miljöanpassad eldning av fastbränsle växer.

Samlad bransch viktigt

Västra Götalandsregionen har bland annat engagerat sig i ett stort pelletsprojekt. Ett resultat från projektet är en samorganisation för alla intressenter inom pelletsbranschen, PellSam. Bland annat har PellSam tagit fram ett försäkringskydd för konsumenterna.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m