Hållbar samhällsplanering

Västra Götalandsregionen arbetar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling genom bland annat medfinansiering av MIstra Urban Futures. Andra ingångar i området samhällsplanering är via vårt arbete med energieffektiva byggnader.

Under två programperioder 2008-2010 och 2011-2013 drev miljönämnden ett särskilt program för att främja energieffektiva byggnader, bland annat i passivhusteknik, genom stöd för demonstrationsobjekt

Ett annat exempel på projekt är Milparena, miljonprogramsarena som handlar om renovering och samtidigt energieffektivisering av bostäder byggda inom det så kallade miljonprogrammet.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m