Energieffektivisering i industrin

Västra Götalandsregionens satsningar inom energi- och miljöteknik som biobränsle, sol och vindkraft och energieffektiva byggnader syftar till att stärka dessa branscher och främja tillverkning i Västsverige. Västra Götaland är ledande inom flera områden och det är viktigt att hålla täten!

Egna energieffektiviseringar möjliga

Industrin står för cirka 40% av den totala energianvändningen i Sverige. I Västra Götaland är andelen relativt hög eftersom här finns en hel del industri. Andelen fossil energi som används inom industrin i Västra Götaland är något högre på grund  av den petrokemiska industrin, men också annan verksamhet som använder olja.

Det finns en stor potential för energieffektivisering i industrin, inte bara på processerna vid tillverkning utan också inom tryckluft, värme, ventilation, belysning med mera. En övergång till biobränslen är också möjlig i många fall.

Miljöinriktade projekt inom industrin som Västra Götalandsregionen medverkat eller medverkar i

  • Grön Kemi
  • Waste Refinery är ett samverkansprojekt med forskningen för att optimera användningen av avfall som energiresurs.
  • EnergInVäst erbjöd 2010 - 2012 förmånligt subventionerat konsultstöd och kompetensutveckling inom energiområdet till industriföretag i Västra Götaland.

 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m