Mer solenergi i Västra Götaland

Foto: Ludvig Lundgren, Glacell
Sveriges största gemensamt takbundna solcellsanläggning med en yta på 2700 m2 finns vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Foto: Ludvig Lungren, Glacell

Solens strålar är gratis och ger inga utsläpp som vid förbränning. Västra Götalandsregionen driver nätverk och olika projekt för att främja användningen av solenergi och tillväxt i företagen som tillverkar eller säljer solteknik.

Överenskommelser om mer solenergi i kommunerna

Solenergi är en överenskommelse inom Västra Götalandsregionens och de 49 kommunernas klimatstrategiarbete/ Smart Energi. En praktisk rapport "Lönsam solel" publicerades våren 2013.

10 maj 2016 hölls avslutningskonferens för Sol i Väst - 23 organisationer, 3 år och 4000 m2 solceller!

Sol i Väst liksom anläggningen på bild ovan blev belönat av Svenska Solenergi

Läs om överenskommelsen i klimatstrategiarbetet/Smart Energi

Soltekniken är utvecklad

Soltekniken, i synnerhet för solfångare är väl utvecklad och det är en lönsam, enkel och sedan länge beprövad lösning, särskilt vid nybyggnation. Solenergins fördelar är att:

  • energin är gratis
  • solenergin ger inga miljöstörande utsläpp 
  • produkterna har låga underhållskostnader
  • de har lång livslängd

Enorm potential för mer solel

Men, det finns en enorm marknad för att öka produktionen av solel från bostäder och lokaler. Solel används fortfarande mest som komplement. Vissa anläggningar som inte har tillgång till elnätet, utnyttjar sol, som båtar, fyrar och satelliter.

Det behövs bättre förutsättningar och mer långsiktiga styrmedel för leverans av egenproducerad el till nätet, till exempel genom nettodebitering.

Se hur soleffektivt ditt tak är! Solkartan är en tjänst hos Göteborg Energi, utvecklad av Göteborgs universitet för att kartlägga befintlig - och planerad - bebyggelse.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m