Växande vindkraftsbransch

Vindkraften är under kraftig utbyggnad i Västra Götaland. I en rankning från juni 2012 är Västra Götaland - igen! - på första plats bland Sveriges län med 474 vindkraftverk och en total effekt om 0.62 TWh.

15 gånger mer vindkraft till 2020

Det kan bli resultatet av en satsning på utveckling av vindkraften i Västra Götaland. Fem TWh - en ökning med 15 gånger - är realistisk till år 2020, visade en förstudie från Västra Götalandsregionen. Och ökningen är igång:

  • 2006 0,2 TWh (terawattimmar)
  • 2007 0,3
  • 2008 0,5
  • 2009 0,6
  • 2010 0,9
  • 2011 1,3
  • 2012 1,6

Power Cluster och nätverket Power Väst

Västra Götalandsregionen har tog därför initiativet till att samla aktörerna i ett nätverk kallat Power Väst. Power Väst ska driva informationsinsatser och andra aktiviteter som ska främja utvecklingen av vindkraften i Västsverige inom områdena industri, etablering och utbildning.

Power Väst startade som referensgrupp för EU-projektet Power Cluster som pågick 2008-2011 och som handlade om havsbaserad vindkraft kring Nordsjön, men också om andra vindprojekt.

Samverkan en framgångsfaktor

Möjligheterna för utbyggnad och utveckling av näringen är goda i Västra Götaland. Här finns både forskning, industriella aktörer och energibolag med stor kompetens. Samverkan inte minst med kommunerna i deras satsningar är en viktig framgångsfaktor för att vindkraften ska utvecklas snabbt.

  • I Power Väst ingår utöver Västra Götalandsregionen, bland andra regeringens vindkraftssamordnare för södra Sverige, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, och Chalmers tekniska högskola, genom Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum (SWTPC).
uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m