Hållbara produkter och tjänster

 www.vgregion.se/hallbaraprodukter

Överskottsmaterial eller spill från textilindustrin kan användas till inredning eller mode. Här har bandrester blivit till lampskärm och bänksits i projektet Studio Re:design.

Västra Götalandsregionen har under flera år bidragit till satsningar för mer medveten konsumtion och nya affärsmöjligheter för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster. Vi vill stärka området genom arbete enligt vår handlingsplan.

Mitt i prick för Naturvårdsverkets utredning

Naturvårdsverket levererar nu utredningen ”Förslag om hantering av textilier – redovisning av regeringsuppdrag” som syftar till minskad resursförbrukning av textilier. Förslagen för att nå målet ligger helt i linje med miljönämndens i Västra Götalandsregionens prioriteringar så den verkstad som Naturvårdsverket föreslår är redan igång i Västsverige.

Vad föreslår Naturvårdsverket för minskad resursförbrukning för textilier och vad görs redan nu i Västra Götaland?Korta fakta och sammanfattning av förslaget om hantering av textilavfall hämtat från Naturvårdsverkets utredningNaturvårdsverkets utredning ”Förslag om hantering av textilier – redovisning av regeringsuppdrag”

Handlingsprogram

I "Handlingsprogram för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster 2014-2016" finns förslag till projekt på tre teman:

  • Utveckling av affärssystem som kombineras med produktutveckling för cirkulära materialflöden.
  • Prioritering av resurseffektiva varor utan hälso- och miljöskadliga ämnen i offentliga miljöer, där barn är i fokus.
  • Affärsmodeller och initiativ som gynnar resurseffektiv konsumtion för människor i Västra Götaland.

Vill du se din idé växa? Västra Götalandsregionen kan ge stöd till utvecklingsprojekt.

Offentlig sektor med hög miljökompetens

Västra Götalands kommuner, Västra Götalandsregionen och andra offentliga organisationer är ofta föregångare på miljöområdet. Genom att ställa höga miljökrav i upphandlingar visas en stark vilja att bidra till hållbar utveckling, samtidigt som vi kan skapa nya gröna jobb.

Ska du göra möbelupphandling?

Gröna listan innehåller miljöanpassade möbler och inredning, och har tagits fram av Västra Götaladsregionen och Design med Omtanke. Många kommuner i Västra Götaland har egna avtal om produkter på Gröna listan. Den används också av inköpare, arkitekter och inredningsföretag i hela landet. 

Det här gör vi själva

Exempel på insatser inom Västra Götalandsregionens egen organisation som drivkraft för miljöanpassad näringslivsutveckling.

Design med Omtanke Design med Omtanke Tänk om. Gör det före.
Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

- lokalt, klimatsmart, för fler gröna jobb

Energieffektiva byggnader

- för en stärkt västsvensk byggmarknad

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Miljösekretariatets nyhetsbrev Miljösekretariatets nyhetsbrev

Läs om miljöinsatser i Västra Götaland


uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m