Hållbara produkter och tjänster

 www.vgregion.se/hallbaraprodukter

Överskottsmaterial eller spill från textilindustrin kan användas till inredning eller mode. Här har bandrester blivit till lampskärm och bänksits i projektet Studio Re:design.

Västra Götalandsregionen har under flera år bidragit till satsningar för mer medveten konsumtion och nya affärsmöjligheter för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster. Vi vill stärka området genom arbete enligt vårt program för cirkulärt mode och hållbara miljöer.

Program för cirkulärt mode och hållbara miljöer 

Programmet för Cirkulärt mode och hållbara miljöer 2017-2020 ska bidra till följande mål:

 • Stärkt innovationskraft för cirkulär ekonomi inom textil- och möbelbranschen i Västra Götaland genom samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor
 • Professionell beställarkompetens för hållbara interiörer i större organisationer och samarbete med branschens aktörer för att testa och demonstrera lösningar.
 • Ökat utbud och efterfrågan av cirkulära och giftfria produkter/tjänster/system inom textil- och möbelbranschen. 
 •  Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling 2017-2020

  Mitt i prick för Naturvårdsverkets utredning

  Naturvårdsverkets utredning ”Förslag om hantering av textilier – redovisning av regeringsuppdrag” syftar till minskad resursförbrukning av textilier. Förslagen för att nå målet ligger helt i linje med miljönämndens i Västra Götalandsregionen prioriteringar så den verkstad som Naturvårdsverket föreslår är redan igång i Västsverige.

  Vad föreslår Naturvårdsverket för minskad resursförbrukning för textilier och vad görs redan nu i Västra Götaland?Korta fakta och sammanfattning av förslaget om hantering av textilavfall hämtat från Naturvårdsverkets utredningNaturvårdsverkets utredning ”Förslag om hantering av textilier – redovisning av regeringsuppdrag”

  Ska du göra möbelupphandling?

  Gröna listan innehåller miljöanpassade möbler och inredning, och har tagits fram av Västra Götaladsregionen och Design med Omtanke. Många kommuner i Västra Götaland har egna avtal om produkter på Gröna listan. Den används också av inköpare, arkitekter och inredningsföretag i hela landet. 

  Design med Omtanke Design med Omtanke Tänk om. Gör det före.
  Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

  - lokalt, klimatsmart, för fler gröna jobb

  Energieffektiva byggnader

  - för en stärkt västsvensk byggmarknad

  Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
  Klimatstrategi för Västra Götaland

  - regional samverkan för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

  Miljöavdelningens nyhetsbrev Miljöavdelningens nyhetsbrev

  Läs om miljöinsatser i Västra Götaland


  uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m