Gröna listan

Den som väljer möbler och andra inredningsprodukter från Gröna listan gör automatiskt ett hållbart val.

2006 las grunden för en intern förteckning över de miljöanpassade möbler och inredningsprodukter som Västra Götalandsregionen har upphandlat för beställning i våra verksamheter. Göteborg med flera kommuner i Västra Götaland har egna avtal på produkter i Gröna listan. 

Gröna listan finns numera enbart i form av en databas via webben.

Till Gröna listan

Gröna listan viktig för branschen

Gröna listan har gjort att sortiment och tillgång på miljöanpassade möbler och inredning har ökat eftersom det är attraktivt för företag synas med sina produkter där.

Gröna listan används som en marknadsöversikt för det miljöanpassade utbudet även av andra som deltar i möbelupphandlingar, som inredare och arkitekter och inköpare från hela landet.  

Lite historia

Den första Gröna listan var på 20 sidor, den sist upptryckta versionen hade 140 sidor.

Ett mål som sattes 2008 för Västra Götalandsregionens inköpsråd var att minst 50% av all inredning som köptes in av våra egna verksamheter skulle väljas från Gröna listan till 2010. Det uppnåddes, trots att produkterna i listan bara var en liten del av av det totala sortimentet i ramavtalet.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m