Klimatstrategin

www.vgregion.se/klimat

 

Överenskommelser om konkreta klimatåtgärder - tillsammans kan vi göra skillnad.

Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 
Vi samarbetar i Västra Götaland, och hjälps åt att gå före genom konkreta gemensamma överenskommelser i klimatarbetet.

Västra Götaland vill gå före - överenskommelser ger resultat

Vi har ett försprång i Västra Götaland, både i fråga om energiforskning och utveckling och tillämpning av ny teknik. Men framförallt finns en stor politisk vilja att samverka för att minska klimatpåverkan. 

Ett 60-tal organisationer skrev redan från början under ett manifest om att vara aktiva i klimatfrågan. Sedan dess har fler skrivit på.

Bild på medverkande makthavare från Forum Västra Götaland oktober 2009 i en manifestation och mobilisering för klimatet.

Flera konkreta överenskommelser  pågår tillsammans med kommuner och andra aktörer som aktivt vill arbeta för att öka användningen av mer effektiva och förnybara system, tjänster och produkter. 

Fossiloberoende Västra Götaland 2030

2015-2016 tar Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götaland fram en plan i nära dialog med kommunalförbunden. Planen för strategiska vägval ska visa vad vi tillsammans behöver göra för att Västra Götaland ska bli fossiloberoende. Det är en arena för dig som vill vara med och påverka hur samhället ska se ut 2030!  

Bakgrund till klimatstrategin

I rapporten "En mindre fossilberoende ekonomi. Kan en region gå före? Kan Västra Götaland gå före?" analyserades hur vi bäst når ett förnybart och effektivt energisystem. Det handlar om både regionalekonomi, företagsekonomi och privatekonomi. Rapporten blev grunden för det som då kallades Smart Energi, Västra Götalandsregionens klimatprocess. 

Arbetet inleddes hösten 2007 ihop med kommuner, näringsliv, organisationer, högskolor med flera för att ta fram en klimatstrategi för Västra Götaland. Förslaget remitterades våren 2009 till berörda aktörer för synpunkter. Regionfullmäktige antog 2009 Klimatstrategi för Västra Götaland. Den handlar om att snabba på utfasningen av de fossila bränslena, men samtidigt skapa fler jobb.

Till klimatstrategiarbetet och överenskommelserna

Fossiloberoende Västra Götaland 2030

Klimat och hälsa

Rapporten om klimatförändring och hälsoeffekter.är en redovisning av ett uppdrag till miljönämnden i budget 2009. Den togs fram i samarbete mellan miljösekretariatet och prehospitalt katastrofmedicinskt centrum, folkhälsokommittens kansli och säkerhetsstrategiska avdelningen.Rapport Klimat och Hälsa MN januari 2010.

 

Klimatstrategi antagen 2009

Beställ Stefan Edmans bok Smart Energi utan kostnad

Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

fossiloberoendevg.se Fossiloberoende Västra Götaland Strategiska vägval för ett klimatsmart Västra Götaland!
Biogas

- ett klimatsmart bränsle. Västra Götalandsregionen efterlyser nationellt mål.

Energieffektiva byggnader

Västra Götalandsregionens insatser för en stärkt västsvensk byggmarknad

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Västtrafik Västtrafik bidrar till samhällsnyttan

- inte minst till bättre miljö


uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m