Livsmedel och miljö

www.vgregion.se/livsmedel

  

Livsmedel är en viktig fråga i Västra Götalandsregionens arbete för miljömässigt hållbar utveckling. Därför prioriterar vi ekologiska och klimatsmarta livsmedel. Närproducerat ger särskilda mervärden för matföretag och besöksmål i Västsverige. 

Västra Götalandsregionen vill främja projekt för utveckling och samarbete mellan intressenter i Västra Götaland. Genom finansiering via vårt handlingsprogram inom livsmedel fokuserar vi på insatser där vi ser behov och möjligheter.

Prioriterade områden

  • Kunskapsförsörjning och bristande attraktivitet i branschen
  • Nyttiggörande av forskning och innovation
  • Hållbar konsumtion av livsmedel
  • Förnyelse och förstärkning av relationer mellan producent och konsument
  • Organisering av det livsmedelsfrämjande arbetet

Ta gärna kontakt så att vi kan diskutera din projektidé på ett tidigt stadium! Forskningsrelaterade och större näringslivsinriktade projekt hanteras av regionutvecklingsnämnden.

Är du nyfiken på ekologisk mat? Maten och miljön Västra Götalandsregionen satsar ekologiskt
Skolmatsakademin Skolmatsakademin

- nätverk för inspiration och ökad kompetens

Lokalproducerat i Väst Lokalproducerat i Väst

- främjar handel av lokalproducerade livsmedel inom Västra Götaland.

Miljösekretariatets nyhetsbrev Miljösekretariatets nyhetsbrev

Läs om miljöinsatser i Västra Götaland

Göteborgs botaniska trädgård - en del av Västra Götalandsregionen

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m