Food Port

    

Food Ports broschyr om resultaten av projektet i Västsverige (se länk till höger under "Dokument").      

Food Port var ett EU-projekt som pågick 2010-2013. Det ingick i programmet för Interreg IVB Nordsjöregionen som ska göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i.

Västra Götalandsregionen var tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Hamn de svenska parterna i projektet.

Projektets mål

Målet med Food Port var att förbättra tillgänglighet och transport- och logistiksystem av livsmedel runt Nordsjöregionen. Projektet fokuserade på tre områden:

  • Öka marknadskännedom
  • Effektivisering och hållbarhet av försörjningskedjan
  • Fysiska stödsystem

De svenska pilotprojekten

I Sverige arbetade vi med pilotprojekt inom områdena: 

  • Livsmedelsflöden i Gröna Korridorer och
  • Logistikcenter för Livsmedel

 

  

 

 

 

 

Kontakt

Gustaf Zettergren, Västra Götalandsregionen
   eller telefon 010-441 40 23

Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen
   eller 010-441 40 22

Kristina Liljestrand, doktorand, Chalmers,  

Jacob Minnhagen, Göteborgs Hamn,  ,
0733-22 60 87 eller 031-731 21 19

Aktuellt inom Food Port

uiqt|wBo}{|in5%zm||mzozmvH{qs5{mo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5tqtrm{|zivlHkpitumz{5{mszq{|qvi5tqtrm{|zivlHkpitumz{5{muiqt|wBRikwj5UqvvpiomvHxwz|ow|5{mRikwj5UqvvpiomvHxwz|ow|5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m