Lokal mat ger mersmak i Västra Götaland

 www.vgregion.se/lokalmat

 

Lokalproducerat i Väst och Västsvensk Mersmak hade ett småföretagartorg på EkoNordmässan 2009. 

Biologisk mångfald, lokal och ekologisk produktion av livsmedel, och en levande landsbygd. Det handlar om överlevnad på flera sätt!

Lokal och regional mat en positiv trend

Konsumenternas intresse för mat med hög kvalitet och känt ursprung är stort. Trenden för lokal och regionala specialiteter växer. Marknadsföring av lokala och regionala råvaror och rätter - gärna även ekologiska - kan vara viktiga mervärden för att locka besökare.

I rutan till höger ser du exempel på satsningar för bra mat i Västra Götaland där Västra Götalandsregionen har deltagit på olika sätt.

Lokalproducerat i Väst

 Lokalproducerat i Väst är ett regionalt resurscentrum för att stärka och utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen och förädlingen.

Det bildades 2007 av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götaland. Idag finns drygt 250 betalande medlemmar med i nätverket.  Lokalproducerat i Väst

uiqt|wBjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{mjmzq|5u5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m