Rapporter om livsmedel

Västra Götalandsregionens miljönämnd har beställt ett antal rapporter om livsmedel och miljö i Västra Götaland. De är underlag både för interna beslut och för olika utvecklingsprojekt om livsmedel.

Om mat och miljö i Västra Götaland

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick, SIK rapport 880, juli 2014

Miljönämnden beställde denna rapport med fakta om hälso- och miljöaspekter av produktion och konsumtion. Rapporten ger underlag för beslut om en mer hållbar köttproduktion och konsumtion.

Notis om köttrapporten

Om maten i Västra Götaland Kartläggning av produktion och konsumtion av livsmedel i Västra Götaland. SIK-rapport nr 733, 2005

Denna rapport visar hur stor andel av maten vi äter i Västra Götaland som produceras här. Den handlar främst om våra basråvaror som mjölk, kött och grönsaker, men ger också siffrorna för godis och läsk. Rapporten visar vilka produkter som har potential för en ökad grad av självförsörjning.

Ekologiska produkters miljönytta. SIK-rapport 749, 2005

I denna rapport har SIK på miljönämndens uppdrag utvärderat miljömervärdena för mellanmjölk, kaffe, bananer och vetemjöl.

Lokal produktion av konsumtion av baljväxter i Västra Götaland. SIK rapport 756, 2006

Målet för denna rappport var att ta fram kunskap om potentialen för en ökad baljväxtproduktion i Västra Götaland. Om djuren åt lokalt proteinfoder och vi åt mer ärtor och bönor, skulle det ha en positiv effekt både för landsbygdens utveckling och för miljön.

Alla rapporterna ovan finns som pdf-dokument hos SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, se "Bibliotek/rapporter" i rubriklisten överst och sök på kategori "Miljö"

Om satsningen på ekologiskt i Västra Götalandsregionens egna kök

Om maten i våra egna storkök. Ekonomisk stimulans för ekologiskt producerad mat i storkök - en utvärdering av 7-miljonersprojektet i Västra Götalandsregionen, 2004 Ett examensarbete på 20 poäng av Rebecca Zettergren på Göteborgs universitet miljövetarprogram. Rapporten är en delredovisning av projektet.

Mer ekomat i storköken? Utvärdering av 7-miljonersprojektet i Västra Götalandsregionens storkök  CFK Rapport 2007-03En C/D-uppsats gjord av Hanna Heikkilä och Åsa Svensson vid Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. En slutredovisning av projektet som löpte till och med 2006.

Slutrapport om 7-miljonersprojektet Slutrapport till regionstyrelsen Miljösekretariatets yttrande mars

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m