Transporter och miljö

www.vgregion.se/transporter

Blandad trafik 

Med mer förnybara drivmedel, effektivare teknik och smartare lösningar för logistik, men också nya vanor, kan vi skapa både mer långsiktigt hållbara lösningar och chans till nya jobb i Västra Götaland.

Trenden är ständigt ökad trafik. Fossilfria drivmedel eller mer infrastruktur är inte hela lösningen vare sig ekonomiskt, hälso- och miljömässigt eller socialt. Här finns stort utrymme för effektivare transporter, smartare logistik och nya tankebanor men också en fossiloberoende fordonsflotta.

Program för hållbara transporter 2017-2020

Västra Götalandsregionen vill främja utvecklingsprojekt och samarbete mellan aktörerna i Västra Götaland. Genom vårt program för hållbara transporter 2017-2020 fokuserar vi på insatser inom de områden där vi ser behov och potential. Programmet  ska bidra till att nå följande mål:

  • Transporter i Västra Götaland sker effektivt och klimatutsläpp från fossilbränsle minskar genom omställning
  • En stärkt innovationskraft i Västra Götaland genom samverkan med näringsliv, forskning och offentlig sektor
  • Teknik och tjänster utvecklas i regionen som sprids/exporteras och bidrar till minskad användning av fossilbränsle globalt
  • Kollektivtrafikens behov av att utveckla, testa och demonstrera lösningar i samverkan med andra parter stöttas.

 Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling 2017-2020

Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

- för klimatet och fler gröna jobb

Vätgas Sverige främjar vätgasen som energibärare Vätgas Sverige

- framtidens bränsle finns redan här!

Miljöavdelningens nyhetsbrev Miljöavdelningens nyhetsbrev

Läs om miljöinsatser i Västra Götaland


uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m