Transporter och miljö

www.vgregion.se/transporter

Blandad trafik 

Med mer förnybara drivmedel, effektivare teknik och smartare lösningar för logistik, men också nya vanor, kan vi skapa både mer långsiktigt hållbara lösningar och chans till nya jobb i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen vill främja utvecklingsprojekt och samarbete mellan aktörerna i Västra Götaland. Genom vårt handlingsprogram fokuserar vi på insatser inom de områden där vi ser behov och potential.

Vill du se din idé växa? Västra Götalandsregionen kan ge stöd till utvecklingsprojekt.

Vi behöver tänka i nya banor

Trenden är ständigt ökad trafik. Fossilfria drivmedel eller mer infrastruktur är inte hela lösningen vare sig ekonomiskt, hälso- och miljömässigt eller socialt.

Det är nödvändigt att begränsa orsaken till problemen, eller omfattningen på transporter och resor. Här finns stort utrymme för smartare logistik och nya tankebanor för en fossiloberoende fordonsflotta!

Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

- för klimatet och fler gröna jobb

Vätgas Sverige främjar vätgasen som energibärare Vätgas Sverige

- framtidens bränsle finns redan här!

Miljösekretariatets nyhetsbrev Miljösekretariatets nyhetsbrev

Läs om miljöinsatser i Västra Götaland


uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m