Vätgas - nationell samverkan


Tankning av vätgasbil

Tankstationen för vätgas som invigdes oktober 2015 i Biskopsgården i Göteborg.

Vätgas är en energibärare för både miljöanpassad elproduktion och uppvärmning. Vätgasen är fri från de föroreningar som fossila bränslen ger. Förnybar energi från sol, vind och vattenkraft kan dessutom lagras i form av vätgas. 

Vätgas Sverige

Vätgas Sverige är ett nationellt partnerskap som tar initiativ, samordnar och sprider kunskap om vätgas i hela landet. Vätgas Sverige vill se:

  • ökad kunskap och medvetenhet om möjligheterna med vätgasen som energibärare.
  • mer praktisk användning och demonstration av vätgas- och bränslecellsteknik.
  • fler samverkande aktörer med intressen inom vätgasområdet.
  • vätgas inkluderat i politiska handlingsplaner, juridiska ramverk och i forskningsprogram.
  • tillväxt och fler arbetstillfällen inom vätgasrelaterat näringsliv och industri

Vätgasnätverk sedan 2003

Vätgas Sverige är ett Public-Private Partnership (PPP) i form av en ideell förening som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar.

Vätgas Sverige bildades 2006 av SamVäte i Väst - ett nätverk som startade 2003 på initiativ av Västra Götalandsregionen - ihop med Svenska Gasföreningen och H2-forum.

Vätgas Sverige deltar i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) som är ett skandinaviskt samarbete för att främja vätgas som drivmedel. 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m