Vatten som resurs

www.vgregion.se/vatten

 

Västra Götalandsregionen satsar på att lyfta miljöfrågornas betydelse för vattenområden - sjöar, vattendrag och hav - både för biologisk mångfald, rekreation och som långsiktig resurs för många viktiga näringar.  

Internationell samverkan behövs

Svavelhalterna i bränslen har minskats. Men mycket av det sura nedfallet till exempel från sjöfartens avgaser har internationellt ursprung, Andra föroreningar till havs som avfall och oljespill likaså. Arbetet inom insatsområdet för vatten består till stor del att försöka påverka på nationell och internationell nivå.

Satsningar på turism och miljö

V'ästra Götalandsregionen satsar på att lyfta betydelsen av vattenområden för rekreation och besöksnäringar som båt- och naturturism, men också för andra branscher som är beroende av biologisk mångfald, giftfrio miljö och friskt vatten som en resurs, som fiske och annat vattenbruk. 

Västerhavsveckan

Syftet med Västra Götalandsregionens arrangemang Västerhavsveckan är att lyfta havets betydelse och väcka engagemang för havsmiljön genom en rad aktiviteter för allmänheten längs hela Bohuskusten. Se hela programmet på www.vasterhavsveckan.se

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m