Vatten som resurs

www.vgregion.se/vatten

 

Västra Götalandsregionen satsar på att lyfta miljöfrågornas betydelse för vattenområden - sjöar, vattendrag och hav - både för biologisk mångfald, rekreation och som långsiktig resurs för många viktiga näringar.  

Internationell samverkan behövs

Svavelhalterna i bränslen har minskats. Men mycket av det sura nedfallet till exempel från sjöfartens avgaser har internationellt ursprung, Andra föroreningar till havs som avfall och oljespill likaså. Arbetet inom havs- och vattenfrågan består till stor del att försöka påverka på nationell och internationell nivå.

Satsningar på turism och miljö

Vattenområden för rekreation och besöksnäringar som båt- och naturturism har mycket stor betydelse, liksom för branscher som fiske och annat vattenbruk. De är alla beroende av biologisk mångfald, giftfri miljö och friskt vatten som en resurs. 

Västerhavsveckan

Västra Götalandsregionens miljönämnd arrangerar Västerhavsveckan under sensommaren längs hela Bohuskusten. Syftet är att lyfta havets betydelse och väcka engagemang för havsmiljön genom en rad aktiviteter för allmänheten.  www.vasterhavsveckan.se

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m