Vattenvårdsförbund

Västra Götalandsregionen har många verksamheter, bland annat inom sjukvården som kan påverka både hav, sjöar och vattendrag.

Västra Götalandsregionen driver ocskå utvecklingsfrågor inom besöksnäring och näringsliv  där vattnet har stor betydelse. Därför är vi medlem i flera vattenvårdsförbund eller vattenråd inom Västerhavets vattendistrikt i Västra Götaland.

Bohuskustens vattenvårdsförbund

Enningsdalsälvens vattenråd

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

Göta Älvs vattenvårdsförbund

Tidans Vattenförbund

Viskans Vattenråd

Vänerns vattenvårdsförbund

Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden

Vätternvårdsförbundet

Maritim strategi

Vänern som ett "innanhav", och till viss del Vättern, ingår i Maritim strategi för Västra Götaland. Maritim strategi

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m