Styrande dokument för miljöarbetet

www.vgregion.se/styrdokumentmiljo

Här kan du läsa om vad som styr Västra Götalandsregionens miljöarbete, och om miljölagstiftning och andra miljödokument och begrepp som gäller oss alla i Sverige eller i världen. 

Budget

Budget är det viktigaste styrdokumentet för Västra Götalandsregionens verksamheter.  Budget

Miljönämndens detaljbudget ger ramarna för dess ansvar i Västra Götlandsregionens strategiska miljöarbete. Miljönämnden

Västra Götalandsregionens miljöarbete

Vision Västra Götaland visar den inriktning vi vill ha för Västra Götaland. Där sägs att hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner, det vill säga ekonomi, social och miljömässig, ska vara ramen för allt utvecklingsarbete som vi bedriver. Vision Västra Götaland 

Västra Götaland 2020 - är en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Den är ett styrdokument för att beskriva och samordna regionala insatser för hållbar tillväxt och utveckling. VG2020 syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.  Västra Götaland 2020

Klimatstrategi för Västra Götaland innehåller målen för det gemensamma klimatarbetet. Klimatstrategin antogs av Västra Götalandsregionen 2009. Klimatstrategi

Programmen för hållbar utveckling anger inriktningen och styr Västra Götalandsregionens prioriteringar av insatser och stöd i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet under perioden 2017-2020. De är verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland och utvecklings- och klimatstrategierna. Program 2017-2020

Miljöpolicy 2004 och miljöplan 2017-2020 styr Västra Götalandsregionens strategiska interna miljöarbete inom den egna organisationen. Miljöplan

Nationella styrdokument för miljöområdet

Miljöbalken är den samlade svenska ramlagen om miljö från 1999. Den handlar om både miljö- och hälsoskydd, och gäller för var och en av oss. Miljöbalken

Riksdagens miljökvalitetsmål gäller för hela Sveriges arbete för en bättre miljö sedan 1999. Miljömålen

Barnkonventionen Vad vill vi lämna över till våra efterkommande? Glöm inte att barnen har rätt till delaktighet vid beslut om framtiden och vår miljö. Västra Götalandsregionens arbete med barnkonventionen 

Andra miljöbegrepp

Vad betyder begreppet hållbar utveckling? Hållbar utveckling

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m