Agenda 21

Information om Fairtrade och Rättvisemärkt på Fairtrade-dag anordnad av Borås Stad.

Agenda 21-dokumentet innehåller ett uppdrag till alla världens folk att arbeta - inte minst på lokal nivå - för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdom, och för att undanröja hoten mot miljön.

Numera används oftast begreppet "hållbar utveckling", när man talar samlat om ekonomiska, sociala och ekologiska frågor. Det handlar alltså inte alls enbart om miljö.

Agenda 21, inte bara miljöfrågor!

1992 anordnade FN en konferens i Rio de Janeiro, i Brasilien om miljö och utveckling kallad UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. Sverige var en av de 181 stater som deltog. Där lanserades ett nytt sätt att integrera olika utvecklingsfrågor.

Riokonferensen antog bland annat ett omfattande dokument för hållbar utveckling. Dokumentet heter på svenska: "Agenda 21, ett handlingsprogram för nästa århundrade "(Regeringens skrivelse 1992/93:13). 

Vad betyder Agenda 21?

Agenda är ett latinskt ord som betyder dagordning. Talet 21 syftar på det tjugoförsta århundradet, eller det nya århundrade som inleddes år 2000.

I Agenda 21-dokumentet, som har hela 40 kapitel, finns mål och riktlinjer för hur målen ska nås. Dokumentet är inte juridiskt bindande, men starkt moraliskt och politiskt förpliktigande.

Miljönämndens uppdrag

Västra Götalandsregionens arbete berör alla de tre dimensionerna. Men miljönämndens uppdrag innebär att främst arbeta med den miljömässiga aspekten. 

Västra Götalandsregionen var med vid mötet 2002

Västra Götalandsregionen skickade 8 ungdomar att representera på FN:s toppmöte i Johannesburg 2002, en uppföljning av Riomötet tio år innan. Här kan du läsa om deras upplevelser och tankar om hållbar utveckling i reseberättelserna och rapporterna.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m