Hållbar utveckling

 

Begreppet "hållbar utveckling" myntades 1987 av Gro Harlem Brundtland i FN:s kommission för miljö och utveckling (Brundtlandskommissionen) rapport "Vår gemensamma framtid".

Definitionen lyder "En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina."

Hållbar utveckling har tre aspekter

Det handlar om tre dimensioner av samhällets utveckling:

  • social
  • ekonomisk
  • miljömässig

De tre aspekterna är ömsesidigt beroende av varandra. Hållbar utveckling är när inget av dessa tre områden tillmäts större värde än de andra. 

För att kunna planera för framtida hållbarhet måste alla de tre dimensionerna vara beaktade och integrerade i varje strategiskt beslut.

Miljönämndens uppdrag

Västra Götalandsregionens arbete berör alla de tre dimensionerna. Miljönämndens uppdrag innebär att främst arbeta med den miljömässiga aspekten.   

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m