De fyra hållbarhetsprinciperna

 

Det finns några grundläggande principer som gäller för att vi ska få en utveckling mot ett långsiktigt uthålligt samhälle. Att tänka på dem kan hjälpa oss att fatta rätt miljöbeslut i framtiden, både i stort och smått.

Villkor för att inte störa kretsloppen

Idén till de fyra hållberhetsprinciperna - tidigare kallade  systemvillkoren - kommer från John Holmberg, prorektor på Chalmers tekniska högskola, professor i fysisk resursteori och verksam inom organisationen "Det Naturliga Steget". Det är en organisation som bland annat utbildar företag i hållbart tänkande.

De fyra hållbarhetsprinciperna

 1. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.

  Detta innebär att vi måste styra om verksamheter och drastiskt minska vår förbrukning av olja, metaller och mineraler.

 2. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.

  Detta innebär att vi inte får sprida ämnen som till exempel svårnedbrytbara bekämpningsmedel i naturen. Dessa konstgjorda ämnen kan naturen inte bryta ner och de förgiftar vatten, marker och djur. Utsläppen av naturliga men skadliga ämnen som till exempel kväveoxider måste minska kraftigt.

 3. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk undanträngning genom överuttag eller manipulation.

  Detta innebär till exempel att vi inte urskiljningslöst får hugga ner skogar eller bygga vägar och städer på bördig jordbruksmark, eftersom träd och växter är nödvändiga i kretsloppen.

 4. I ett hållbart samhälle är hushållningen med resurser så effektiv  och rättvis att mänskliga behov tillgodoses överallt.

  Detta innebär att vi måste fördela jordens resurser rättvist, så att hela världens befolkning kan leva gott. Vi måste sluta att slösa med energi och material. Vi måste också återanvända produkter och återvinna material från uttjänta produkter.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m