Dialog i Almedalen om nationell handlingsplan för smarta elnät

Regeringens samordningsråd för smarta elnät ska i december presentera en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030. En första skiss finns nu färdig och den presenteras på en hearing i Almedalen på Teaterskeppet den 30 juni kl. 10.30-11.10.

Dialogen, som går av stapeln strax efter, syftar till att skapa en fördjupad diskussion om förslagen. Ett antal aktörer och intressenter kommer med förberedda inlägg som lyfts både till en panel bestående bl.a. av rådsledamöter och till de övriga deltagarna.

Arrangörer är Samordningsrådet för smarta elnät och det Västsvenska projektet Kraftsamling Smarta Nät som medverkar i Almedalen för tredje gången.

En fråga som Kraftsamling Smarta Nät driver är behovet av fler öppna testbäddar. Det handlar om att nya och mindre etablerade aktörer behöver få tillgång till testarenor, vilket är en angelägen fråga för att också de små företagen ska kunna växa och utvecklas. Med fler öppna demonstrationsarenor får vi fler och bättre innovationer – en betydelsefull del av en hållbar utveckling.

Varför behövs smarta nät?

En satsning på smarta elnät gör det möjligt att utnyttja mer el från sol och vind, så att vi kan ställa om till ett mer hållbart energisystem. Omställningen kräver förändringar och anpassning av elnäten. Användarnas perspektiv är viktigt att beakta. Förändringarna leder dessutom till en förändrad elmarknad som bidrar till utveckling av nya marknadslösningar, nya produkter och tjänster.
 Läs om Kraftsamling Smarta Nät och medverkan i Almedalen här

Programmet för hearing och dialoglunch med regeringens samordningsråd för smarta elnät 30 juni

Västra Götalandsregionen och smarta nät

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m