Ett steg närmare gemensam framtidssatsning vid SLU i Skara

Idag har företrädare för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Västra Götalandsregionen skrivit under en avsiktsförklaring om vidareutvecklingen av SLU:s verksamhet i Skara.

Man har gemensamma utgångspunkter med intresse både för forskningen och för livsmedelsproduktion, som forskning kring precisionsodling och om djurs välfärd och beteende. En stark koppling till forskningen är en förutsättning för att behålla och utveckla de gröna näringarna i framtiden.

Läs hela pressmeddelandet här

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m