Fler kommuner söks till regional solsatsning

Bild: Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB solaänläggning byggd 2015 på Tärnavägen 2, med 260 kvm solceller, märkeffekt 33,7 kW som gav 32 MWh förnybar el under 2016.

Nu söker vi nya kommuner och kommunala men också statliga bolag som vill vara med i nätverket Sol i Väst som bygger upp kompetens och erfarenheter om utbyggnad av solceller.

Projektet fokuserar på att installera solceller och öka kunskaperna om solkraft hos offentliga aktörer, genom att arbeta tillsammans i nätverk. Syftet är att deltagarna i Sol i Väst ska bygga solelanläggningar och vara en föregångare för andra offentliga aktörer, företag och privatpersoner.  

Nätverksarbete på två nivåer

De nätverksdeltagare som startar med liten tidigare erfarenhet bygger upp sin kompetens och målet är att varje deltagare installerar i genomsnitt minst 200 kvadratmeter solceller. Beställarkompetensen byggs upp inom fyra områden: förstudie, upphandling, installationsfas och drift/uppföljning.

De som startar på mer avancerad nivå fördjupar sin kompetens inom minst fem fokusområden som deltagarna pekar ut som viktiga.

- Exempel på områden där man kan fördjupa sig kan vara kunskaper för ekonomisk kalkyl för solceller, kommunikation av satsningar på solel, brand och räddningstjänst, solceller på mark, djupare kunskap inom mätning och uppföljning och fler tekniska erfarenheter, säger  Gustaf Zettergren, miljöstrateg.

Mer om projektet

Sol i Väst medfinansieras av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen, och drivs av Hållbar utveckling Väst som är det regionala energi- och hållbarhetskontoret i Västra Götaland. 

HuV driver nätverk och projekt inom energi och hållbar utveckling i samarbete med kommuner, företag och organisationer. 

 

Kontakt

Gustaf Zettergren
Miljöstrateg energi
 
Mobil 0700-82 41 58

Läs mer

uiqt|wBo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{mo}{|in5%zm||mzozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m