Göteborgspriset för hållbar utveckling till Paul Polman

Paul Polman har utsetts till vinnare av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014. Han får priset för sitt banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv.

De globala storföretagen dominerar världsekonomin och är därför en stor del av dagens ohållbara miljösituation.

– Om vi ska klara de globala utmaningarna är det avgörande hur de riktigt stora företagens kraft riktas. De kan, som ofta är fallet hittills, vara en stor del av problemet eller en viktig kraft för att hitta och sprida lösningarna, säger John Holmberg, ordförande i juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Polman blev koncernchef i Unilever år 2009. Han påbörjade en genomgripande kursändring mot en mer hållbar verksamhet, bland annat genom Unilevers ”Sustainable Living Plan”. Målet är att, till år 2020, halvera företagets miljömässiga fotavtryck och öka dess positiva påverkan på global hälsa, välmående, arbets- och levnadsvillkor, samtidigt som företaget ska växa.

Paul Polman kommer till Göteborg 21 november för att motta priset och kommer då även att medverka i ett öppet seminarium på Svenska Mässan.

Partner för priset

Västra Götalandsregionen är partner till Göteborgspriset, tillsammans med Göteborgs Stad och tretton företag: Akademiska Hus, Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Christian Berner Invest, Elanders AB, Folksam, Handelsbanken, Kooperativa Förbundet, Nordea, PEAB, DB Schenker AB, SEB, SKF.

Läs hela pressmeddelandet

Mer om Göteborgspriset för hållbar utveckling

ivvmtq5xmzumzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m