Kinesiskt intresse för svenskt klimatarbete

Delar av den kinesiska delegationen i WWF:s projekt, med värdarna från Västra Götalandsregionen. I förgrunden syns ett bord (till vänster) och två stolar, som exempel på redesignade möbler i miljösekretariatets lokaler.

En kinesisk delegation inom Climate Innovation, Global Climate and Energy Initiative (GCEI), Världsnaturfondens klimatsamarbete gästade Västra Götalandsregionen på torsdagen.

I gruppen fanns vinnaren av Världsnaturfondens (WWF) pris Climate Solver, från Hunanprovinsen, liksom representanter för innovationsorganisationer, företag och kinesiska Världsnaturfonden (WWF). Syfte med detta besök var att inpireras och lära av varandra vilket på sikt ömsesidigt kan gynna affärsutvecklingen för klimatsmarta produkter och tjänster.

Lokalerna som miljösekretariatet delar med kultursekretariatet, är inredda med idel återbruk vilket intresserade gästerna som gillade att gamla möbler i mer kommersiellt inriktad form fått helt nytt liv genom omklädsel och färg. Det sparar både miljö och ekonomi och ger även det en möjlighet till nya jobb inom redesign.

Viveca Reimers, enhetschef för miljösekretariatet berättade om Västra Götalandsregionens nya miljöprogram för organisationen. De stora utmaningarna har fått konkreta mål för verksamheterna att följa. I kopplingen mellan den offentliga organisationens miljöambitioner och näringslivet är upphandling ett viktigt redskap för höga krav för utveckling av nya produkter och teknik.

Västfastigheters energichef Ulf Krüger berättade om hur drift och planering för Västra Götalandsregionens lokaler följer de högt ställda energmålen för effektivisering, både för uppvärmning och - det svårare området att minska på - verksamhetsel.

Gruppen med Världsnaturfondens klimatexpert Stefan Henningsson skulle sedan vidare till Innovatum i Trollhättan.  

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m