Mer biogas när matsvinnet försvinner

En stor del av avfallet från Västra Götalandsregionens sjukhus består av matavfall. Nu pågår ett arbete som ska minska svinnet.

Redan idag sorteras matavfall ut och används till framställning av biogas. Men det går att göra mer.

Hanna Hellström, miljöstrateg och projektledare på miljösekretariatet, har kartlagt stora delar av Västra Götalandsregionens avfall och sett att matrester från sjukhusen utgör en stor del av det totala avfallet. 

Läs hos Biogas Väst om hur målen om minskat matsvinn och mer matavfall till biogsproduktion kan gå hand i hand.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m