Mer pengar i klimatbudget 2015

Två miljoner extra till miljönämndens klimatarbete. Det lovade den politiska ledningen och nuvarande majoriteten för Västra Götalandsregionen i Budget 2015 som nu har presenterats.

De gröna näringarna och hållbara transportsystem är viktiga delar av vårt arbete och för en hållbar region. Det ger också industriutveckling och jobb, menar politikerna. I budget anges som en politisk prioritering att intensifiera arbetet med klimatöverenskommelser för att nå klimatmålen för Västra Götaland .

Budgeten är "preliminär" och antas formellt efter valet av det nytillträdda regionfullmäktige. 

- Nya eller tillkommande uppdrag är att utifrån budgettillskottet förstärka arbetet med klimatstrategin, menar miljönämndes ordförande Sören Kviberg (V).

Budget 2015  

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m