Miljöarbetet ger resultat

Nu är den samlade miljöredovisningen för 2013 klar för Västra Götalandsregionen som organisation. För sex av sju målområden i det miljöprogram för 2011-2013 som nu slutrapporteras, går utvecklingen framåt och tolv av nitton mål har nåtts.

Klimatpåverkan har minskat mycket främst beroende på mer förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionens egna lokaler använder allt mindre energi. Miljö och hälsofarliga ämnen har minskat genom byte av utrustning. Förskrivning av läkemedel som antibiotika minskar mycket, liksom lustgasanvändningen. Andelen ekologiska livsmedel i verksamheternas kök och restauranger har ökat.

Det är ett positivt resultat av att miljöarbetet centralt ses som viktigt och att förvaltningarna tydligt satsar på att nå de gemensamma miljömålen.

Nya krafttag krävs

Men på några områden behövs krafttag. I den egna bilflottan har andelen förnybara drivmedel minskat. Andelen utsorterat avfall för återvinning har inte ökat tillräckligt. I det nya miljöprogrammet för 2014-2016 har nya mål och åtgärder antagits och de långsiktiga utmaningarna för låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning och biologisk mångfald står kvar. Miljöarbetet syftar till att vara hälsofrämjande och att bidra till en hållbar utveckling.

Sammanfattningen av miljöredovisningen finns i Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2013 som regionfullmäktige behandlade den 15 april.  

På sidorna om miljöarbetet inom organisationen finns under Uppföljning en fördjupad beskrivning med siffror och tabeller för varje målområde.

Kontakt

För mer information om Västra Götalandsregionens miljöarbete, kontakta Viveca Reimers, enhetschef miljösekretariatet:    eller 010-441 40 25

uiqt|wB%vq%vmki5zmqumz{H%vozmoqwv5{m%vq%vmki5zmqumz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&qvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m