Miljönämnden vill ha mer miljöfokus i tillväxtstrategin

Miljönämnden yttrade sig på sitt sammanträde den 14 mars om remissen "Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling för 2014-2020".

Miljönämnden ansåg att den kompletterar kedjan av mål för utvecklingsarbetet från Vision Västra Götaland och vidare till enskilda åtgärder.

Efterlyser tydligare miljöfokus

Miljönämnden påtalar att miljöfrågorna - utöver klimatfrågan - inte ges tillräcklig tydlighet. Varje beslut som tas i projekt eller åtgärder bör uppfylla särskilda kriterier för att gynna miljöfrämjande insatser.

Man ville också tillföra att Västra Götalandsregionens har en viktig roll  inom utbildningsområdet med tanke på behov av ökad kompetens för de insatser som behövs för mer hållbar utveckling inom till exempel bygg- och energiområdet.

Miljönämnden vill också förtydliga att mer ansvar behöver tas och större steg krävs för att omställningen inom transportområdet ska göra att Västra Götaland uppnår regionala klimatmål till 2030, men också för att nå det nationella målet till 2050.

Avsnittet om globalt ansvar och "hållbar konsumtion" gör dock att nya steg kan tas i önskad riktning inom de områden som nämns där.

Remissutgåvan av "Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020" 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m