Miljönämndens sammanträde 31 januari

Miljönämndens första sammanträde för året innehöll som brukligt en rad mer administrativa ärenden. Dessutom gav man svar på en rad viktiga remisser om miljöfrågor.

Årets inledes med beslut om bland annat miljönämndens årsredovisning 2013 och genomförandeplan för det nya miljöprogrammet för 2014-2016 för Västra Götalandsregionen som regionfullmäktige fastställde i november.

Remisserna som miljönämnden yttade sig över:

  • Klimatstrategiskt program för Göteborg
  • Delegation för klimatanpassningsåtgärder i Göta älvdalen
  • Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Lista på miljönämndens beslut i korthet

Miljönämndens handlingar och protkoll

Miljöprogram 2014-2016

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m