Nu lyser Sol i Väst

21 organisationer i Västsverige har kommit överens om att satsa på solceller 2014-2016 i överenskommelsen kallad Sol i Väst. Bland organisationerna finns kommuner, fastighetsbolag, energibolag och högskolor.

- Det är naturligtvis oerhört roligt att så många vill vara med" säger Sari Strömblad, ledare för överenskommelsen på Skövde kommun. Det ligger helt rätt i tiden - många har nog väntat på ett sådant tillfälle.

Det blev mer än dubbelt så många medverkande som förhoppningen var vid projektstart. Deltagarna träffades för första gången 29 januari.

Genom Sol i Väst kommer deltagarna att få stöd i hela processen från förstudie via upphandling till drift och uppföljning. Överenskommelsen Sol i Väst är en del av Västra Götalandsregionens Smart Energi-process, och stöttas också av Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kompetensutveckling viktig nyckel i projektet

Den första träffen innehåller kompetensutveckling för dem som ska arbeta med förstudierna för solceller i de olika organisationerna. Senare följer ytterligare träffar med kompetensutveckling kring viktiga steg i processen.

- De flesta av deltagarna har inga solceller installerade i dagsläget och har inte varit med i processen att köpa in och sätta upp solceller tidigare. Det gör träffarna förkompetensutveckling extra värdefulla och en nyckel för att det ska bli bra installationer i alla organisationer, säger Sara-Linnéa Östervall på Hållbar utveckling Väst, som har rollen som processtöd i den regionala satsningen för mer solel.

Smart Energi 

Solenergi

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m