Nytt om energieffektiva byggnader

Läs i LÅGANs nyhetsbrev om bland annat energieffektivisering samtidigt med varsam renovering av två mindre hyreshus - typbyggnader från olika perioder - i klimatzon II i Dalarna. 
Och om vad som händer inom lågenergibyggandet 2014. 

Nu kommer årets första nyhetsbrev från LÅGAN. LÅGAN är Energimyndighetens program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning som drivs tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Västra Götalandsregionen.

På LÅGANs webbplats hittar du bland annat den sökbara webbsidan med goda exempel - LÅGANbygg - Marknadsöversikt. Där kan byggherrar och entreprenörer själva redovisa egna byggprojekt med låg energianvändning.

Läs LÅGANs nyhetsbrev här

LÅGAN bygg webbsida

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m