Nytt projekt stärker insamling av matavfall hos kommunerna

Projektet ”Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasproduktion i Västra Götaland” ska stärka överenskommelsen inom Smart Energi om insamling av matavfall för ökad produktion av biogas och mindre fossilberoende.

Det sker genom att man inom projektet ställer samma erfarenheter och utvecklar verktyg som påskyndar och underlättar för deltagande kommuner och verksamheter att komma igång med eller kvalitetsförbättra sin insamling av matavfall.

Experter bidrar med kompetens

Projektet kommer tillföra expertkompetens till överenskommelsen genom temadagar och även stötta med kommunikationsinsatser. Projektet riktar sig till kommuner och verksamheter som:

  • står i begrepp att starta sin insamling
  • har varit igång en tid men som vill öka mängder och kvalitet på det insamlade matavfallet.

Alla kan ta del av resultaten

Upplägget av projektet gör att även andra än de som ingår i överenskommelsen kan ta del av resultaten. Genom Avfall Sveriges medverkan säkerställs att kunskaps- och erfarenhetsutbyte även sker med övriga landet.

 

Kontakt

Hanna Hellström, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), 0707-36 82 49

uiqt|wB&qvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m